Ana içeriğe atla
YAZI İŞLERİ İSSB

Yazı İşleri Müdürlüğü; Meslek Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak idarenin yönlendirdiği her türlü yazışmaların yürütülmesini sağlayan ve ilgili faaliyetleri gerçekleştiren birimdir.

Amaç - Görev

Yüksekokul Müdürlüğüne gelen her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaların, EBYS sistemi üzerinden Müdürlük Makamının arzına sunulması ve resmi yazışmaları gerekli birimlere sevk edilmesi ile kurumlar arasında koordinasyonu sağlayarak, kurum içi ve kurum dışında verimliliği artırmak amaçlanmaktadır.

Yürütülen İşlemler

  • Hizmet alanına giren konularda Yazı İşleri Müdürlüğüne verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi ile iş akışının doğru ilerlemesini sağlamak,
  • Yüksekokul Müdürlüğü bünyesindeki kurulların kararlarını yazmak, kararlar ile ilgili iş ve işlemleri hazırlayarak takip etmek,
  • Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne intikal eden sözlü ya da yazılı talepleri, günlük olarak takip etmek,
  • EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden gelen - giden evrak süreçlerinin takibi, iş ve işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak,
  • Fiziki evrakları Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı’na göre dosyalamak,
  • Hızlı ve sağlıklı zaman yönetimi ile tüm yazışmaları yürütmek.

İLETİŞİM

[email protected]