Ana içeriğe atla
1

Amaç - Görev

Eğitim - Öğretim Komisyonunun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim - öğretim konularındaki iş ve işlemlerinin mevcut kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak yapılmasıdır.

Yürütülen İşlemler

 • Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerini yapmak.
 • Meslek Yüksekokulu bölümlerin eğitsel hedeflerini ve çıktılarını gerçekleştirmesi ve en iyi düzeye çıkarılması konusunda gereken faaliyetleri planlamak ve yapmak.
 • Ders içeriklerindeki eksiklikleri, tekrarları izlemek ve azaltılmaları konusunda önerilerde bulunmak.
 • Bölümlerde ölçme ve değerlendirme sisteminin nesnel ve homojen bir biçimde uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak.
 • Yan dal Programı Koordinatörlüğünü yapmak.
 • Meslek Yüksekokulu bölümlerinin AKTS/ECTS Koordinatörlüğünü yapmak.
 • Eğitim-öğretimin ve programların güncellenmesi ile Akreditasyon sürecinin başlatılması konularında makro politikaları belirlemek.
 • Ara sınav, Mazeret sınavı, Final sınavı, bütünleme sınavı ve ek sınav takvimlerini ve organizasyonlarını planlamak.
 • Mazeret sınavlarına girecek öğrencilerin durumlarını görüşerek Meslek Yüksekokulu Yönetim kuruluna rapor etmek.
 • Yatay Geçiş yapacak öğrencilerin tespitini yapmak ve Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulunda görüşülmek üzere karar almak.
 • Yatay / Dikey Geçiş ile gelen öğrencilerin intibak ve muafiyet işlemlerini yapmak.
 • Af kapsamında gelen öğrencilerin ders eşleştirmelerini, sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini yapmak.
 • Eğitim - Öğretim Komisyonunda alınan kararları Meslek Yüksekokulu Yönetim kuruluna bildirmek.