Ana içeriğe atla

İç Mekan Tasarımı

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

İç mekan tasarımı, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültürel ve tarihsel bir sürecin ürünüdür. Sanat ve estetik olgularının, gündelik hayatın içerisine entegre edildiği formlardan biri olan İç mekan tasarımı, insan hayatının büyük bir çoğunluğunun geçtiği mekanları, işlevsellik, estetik ve teknolojik özellikleri açısından geliştirmeyi amaçlayan son derece güncel bir alandır.

İç Mekan Tasarımı Programı ilk olarak 2017-2018 Akademik yılında Bursa Yerleşkesi'nde öğrenci alımı yapmaya başladı. Yapıların iç mekanlarının düzenlenmesi konusunda gerekli tasarımları gerçekleştirmek için sanat, mimarlık ve teknoloji kavramlarını aynı potada eriterek çağdaş çizim ve sunum teknikleri kullanarak nitelikli projeler oluşturulmasının her aşamasını içeren, yurt içi ve yurtdışında geniş ve etkin bir yere sahip konulardan biridir. Ülkemizin çeşitli yerlerinde bulundan endüstri kuruluşlarının, iç mekan düzenlemeleri için üretim yapan firmaların ihtiyaç duyduğu tasarım konusunda özgün kimliği oluşturabilecek iş gücünün karşılanmasında oluşan nitelikli teknik eleman yetiştirmeyi amaçlayan iç mekan tasarımı programımız önlisans düzeyinde eğitim vermektedir.

İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

 TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Temel tasarım elemanları, ilke ve yöntemlerine hâkim olmak.
 • İç mimarlık ve tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • İç mekan tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetmek.
 • İç Mimari proje uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlamak; analiz etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek.
 • Mesleki teknik ve iletişim diline hâkim olmak; ilgili yasa ve yönetmelikleri tanımak.
 • İç mimari projede kullanıcı istekleri ve gereksinimleri doğrultusunda; sanat, tasarım ve teknoloji alanında edinilen bilgilerle birlikte mekan tasarlayabilmek.
 • Tasarım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve karşılayabilmek.
 •  Serbest el çizimi ve/veya bilgisayar ortamında teknik çizim yapabilmek, 3 boyutlu gerçekçi modelleme ve sunum yapabilmek.
 • İç mekân ile ilgili üretilen; malzeme, yapı elemanı, mekân donatıları ve her türlü tekstil, mobilya, aydınlatma ve benzeri elemanların pazarlanması ve kullanımı ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırmak.
 • Farklı disiplinlerle ortak proje geliştirme ve yürütme becerisine, etkin iletişim becerisine sahip olma ve birlikte çalışmaya yatkın olabilme.
 •  Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek; teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilmek.
 •  Bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde olmak,
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek.

 KARİYER OLANAKLARI

 Program mezunları mimarlık ve iç mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, belediyelerin yapı işleri bölümlerine, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik ofislerinde çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım atölyelerinde teknik eleman görevleriyle çalışabilir, veya serbest girişimci olarak kendi tasarım ofislerini açabilirler.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Mimarlık,
 • İç Mimarlık,
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
 • Geleneksel Türk Sanatları,
 • El Sanatları,
 • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım,
 • Tezhip Sanatı.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İç Mekan Tasarımı Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

İç Mekan Tasarımı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 45 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.