Ana içeriğe atla

ÖĞRENİM SÜRESİ          2 Yıl

PUAN TÜRÜ                    TYT

ÖĞRENİM DİLİ                Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

Ameliyathane Hizmetleri önlisans programının amacı, özel ve kamu ameliyathanelerinde sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf, etkin iletişim kuran nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Ameliyathaneler, hastanelerin kalbi olup, sağlık hizmetlerinde cerrahi işlemlerinin son teknoloji araçlara ile sunulduğu, hastaların cerrahi olarak tedavi edildiği, kural ve kaidelerinin net olduğu multidisipliner çalışma sunan vazgeçilmez bir alandır. Bu alanda hizmetin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için gerekli olan akışın sağlanması son derece önemlidir. Bu programda, sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilecek olan ameliyatlara hazırlık, malzeme ve alan planlaması, gereksinim duyulan tıp ve sağlık teknolojisinin hazırlanarak kullanılması, cerrahi operasyonların gerçekleştirilmesi, acil durumda müdahale ve kriz çözme yeteneği gelişmiş bir sağlık personeli olması yanında, hizmetlerin sunulması, raporlanması, elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırıcıların hizmetine sunulması amacına yönelik olarak bilgi ve beceri ile donanmış, sosyal, iletişim becerisi gelişmiş, insan sağlığına önem veren, Ameliyathane Teknikerleri yetiştirilmektedir.

 

AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

• Tıbbi terminolojiyi bilir ve kullanır.

• Teorik ve pratik bilgilerini Ameliyathane ortamında kullanır.

• Hasta, hasta yakınları, sağlık profesyonelleri vb. kişilerle, etkin iletişim kurar.

• Cerrahi Hastalıkları bilir, cerrahi müdahale ve tedavi süreçlerine hakim olur.

• Ameliyathanelerde, ekibin bir parçası olarak, cerrahi disiplin kurallarına uygun olarak çalışır.

• Cerrahi alanda kullanılan tıbbi cihaz, ekipman, aleti tanır. Kullanım yetkinliği kazanır.

• Acil bir durum karşısında müdahale becerisi kazanır. karşılaştığı sorunları hızlı ve etkin şekilde çözer.

• Görev ve sorumluluklarına dair yönetmelik mevzuata ve etik ilkelere uygun hareket eder..

• Alanın gerektirdiği bilgisayar ve teknolojiyi kullanır. Kalite yönetim süreçlerine katılır.

 KARİYER OLANAKLARI

• Özel Hastanelerin Ameliyathane Bölümleri

• Kamu Hastanelerinin Ameliyathane Bölümleri

• Özel/Kamu Hastanelerinin Acil Servis Müdahale Alanları

• Tıbbi Medikal Cihaz ve Malzeme Üretim Fabrikaları

• Tıbbi Medikal Cihaz ve Malzeme Satış Alanları

• Özel Muayenehaneler

• Diş/Çene Cerrahi Üniteleri

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

• Acil Yardım ve Afet Yönetimi

• Hemşirelik

• Sağlık Yönetimi

• Sosyal Hizmet

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ameliyathane Teknikeri derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Ameliyathane Hizmetleri Programı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 48 işgünü olacak şekilde İşletmede Mesleki Eğitimi başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

PROGRAMIN PROFİLİ

Ameliyathane Hizmetleri Programı’nın amacı, özel ve kamudaki hastanelerin ameliyathane, angiografi Ünitesi, Acil Servis Cerrahi Müdahale odaları gibi cerrahi tedavilerin uygulandığı, cerrahi müdahalelerde pre-intra-post operasyon sürecindeki işleyişi planlama, takip ve uygulayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programında, özellikle uygulamaya dayalı eğitim verilecek olmasından, programın uygulama eğitimleri yüksekokula ait laboratuvarlarda ya da bağlı hastanelerde verilmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz, teorik ve pratik bilgilerle donatılarak, yetkin birer meslek elemanı olmak için gerekli eğitimi almaktadır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

• Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırmak.

• Mesleki deontoloji kurallarına uygulama bilinci kazanmak.

• Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olmak.

• Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olmak.

• Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanmak.

• Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulayabilme becerisi ve alışkanlığı kazanmak.

• Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanmak.

• Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanmak.

• Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak.

• Mesleki sorumluluk bilinci kazanmak.

• İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanmak.

• Entellektüel düzeye katkı sağlamak.

• İM,İV,vb girişim yapmak.

• Konvansiyonel Cerrahi, Robotik cerrahi, Laparoskopik Cerrahi, Endoskopik Cerrahi gibi cerrahi alanlara hakim olmak. Bu alanlarda yeterli bir şekilde çalışmak

• EKG, Monitör, Defibrilatör, Koter, Cerrahi Aspiratör,vb tıbbi cihazları tanımak ve kullanımına hakim olmak

• Yara kapatma, sutur atma ve basit kanama kontrolü yapmak.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Programdan mezun olan öğrencilerimiz ön lisans diploması alarak, Özel Hastanelerin Ameliyathane Bölümleri, Kamu Hastanelerinin Ameliyathane Bölümleri, Özel/Kamu Hastanelerinin Acil Servis Müdahale Alanları,Tıbbi Medikal Cihaz ve Malzeme Üretim Fabrikaları, Tıbbi Medikal Cihaz ve Malzeme Satış Alanları, Özel Muayenehaneleri, Diş/Çene Cerrahi Üniteleri

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

· Acil Yardım ve Afet Yönetimi

· Hemşirelik

· Sağlık Yönetimi

· Sosyal Hizmet

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (DANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

PROGRAM OLANAKLARI

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı’nda 3 alanında uzman elemanları görev yapmaktadır.

İlk iki yarıyıl teorik ağırlıklı ve laboratuvarımızda gerçekleşen mesleki becerilere yönelik işlediğimiz eğitim modelimizde 3. ve 4. yarıyılda İşletmede mesleki uygulama yöntemiyle aldıkları teorik bilgileri uygulamaya dökmeleri amaçlanmaktadır. Uygulamalar hastanelerde gerçekleşmektedir.

Bununla birlikte, alanında uzman sektörden önemli isimlerle söyleşiler, seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir.