Ana içeriğe atla

İlk ve Acil Yardım

ÖĞRENİM SÜRESİ           2 Yıl

PUAN TÜRÜ                      TYT

ÖĞRENİM DİLİ                  Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Programın amacı; hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara profesyonelce temel ve ileri yaşam desteği verebilen; hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapabilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp, uygun acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

KİMLER KATILABİLİR

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahip olacaktır.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili etik ilke ve kurallarını bilir. 
 • İlkyardım prosedürlerini uygulayarak kullandığı teknik cihazların operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder. 
 • İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
 • İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Hasta ve hasta yakınları ile sözlü, yazılı bir şekilde iletişim kurar. 
 • Acil müdahale yaparken hasta için optimal konforu sağlar ve doğru pozisyonu gerçekleştirir 
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet

 KARİYER OLANAKLARI

 • 112 Acil Yardım İstasyonları
 • Özel Ambulans Şirketleri
 • Devlet Hastane Acil Servisleri
 • Özel Hastane Acil Servisleri
 • İtfaiye Kurtarma Birimleri
 • Özel Şirketler
 • Havaalanları
 • Spor Müdürlükleri