Ana içeriğe atla

 

ÖĞRENİM SÜRESİ           2 Yıl

PUAN TÜRÜ                      TYT

ÖĞRENİM DİLİ                  Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Programın amacı; hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara profesyonelce temel ve ileri yaşam desteği verebilen; hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapabilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp, uygun acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Program, 2019 yılında T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak, eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.

İLK ve ACİL YARDIM PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

• İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

• İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili etik ilke ve kurallarını bilir.

• İlkyardım prosedürlerini uygulayarak kullandığı teknik cihazların operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.

• İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

• İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

• Hasta ve hasta yakınları ile sözlü, yazılı bir şekilde iletişim kurar.

• Acil müdahale yaparken hasta için optimal konforu sağlar ve doğru pozisyonu gerçekleştirir

• Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

• Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

KARİYER OLANAKLARI

• 112 Acil Yardım İstasyonları

• Özel Ambulans Şirketleri

• Devlet Hastane Acil Servisleri

• Özel Hastane Acil Servisleri

• İtfaiye Kurtarma Birimleri

• Özel Şirketler

• Havaalanları

• Spor Müdürlükleri

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

• Acil Yardım ve Afet Yönetimi

• Hemşirelik

• Sağlık Yönetimi

• Sosyal Hizmet

VERİLEN DERECE

121 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlk ve Acil Yardım Ön Lisans (paramedik) derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

İlk ve Acil Yardım alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 45 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

PROGRAMIN PROFİLİ

İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı, hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, yaşam kurtarıcı ve hastada kalıcı engelleri önlemeye yönelik tıbbi müdahaleleri yapabilen, uygun acil müdahale yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen, hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programında, özellikle uygulamaya dayalı eğitim verilecek olmasından, programın uygulama eğitimleri yüksekokula ait laboratuvarlarda ya da ambulanslarda verilmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz, teorik ve pratik bilgilerle donatılarak, yetkin birer meslek elemanı olmak için gerekli eğitimi almaktadır.

 

Bu programdan mezun olan öğrencilerimize devlet sektöründe veya özel ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde çalışma imkânı bulmaktadır. Acil vaka sayısının ve sağlık sektörüne verilen önemin arttığı göz önüne alındığında bu alandaki istihdam olanaklarının daha da artacağı görülmektedir.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

• Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırmak.

• Mesleki deontoloji kurallarına uygulama bilinci kazanmak.

• Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olmak.

• Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olmak.

• Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanmak.

• Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulayabilme becerisi ve alışkanlığı kazanmak.

• Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanmak.

• Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanmak.

• Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak.

• Mesleki sorumluluk bilinci kazanmak.

• İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanmak.

• Entellektüel düzeye katkı sağlamak.

• İntravenöz girişim yapmak.

• Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.

• Oksijen uygulaması yapmak.

• Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.

• EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapmak, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygulamak.

• Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

• Uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlamak.

• Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.

• Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.

• Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurmak.

• Zorunlu hallerde ambulansta sürücülük yapmak.

 

 MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Programdan mezun olan öğrencilerimiz ön lisans diploması alarak “Paramedik” unvanını alıp, hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde, İtfaiye Kurtarma Birimleri, Özel Şirketler, Havaalanları, Spor Müdürlüklerinde çalışabilmektedir. Sağlık Bakanlığının yayımladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını koşul koyan tanımlar ve yasal maddeler mevcuttur.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

• Acil Yardım ve Afet Yönetimi

• Hemşirelik

• Sağlık Yönetimi

• Sosyal Hizmet

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir)

katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (DANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

PROGRAM OLANAKLARI

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı’nda 3 öğretim görevlisi ve alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

İlk iki yarıyıl teorik ağırlıklı ve laboratuvarımızda gerçekleşen mesleki becerilere yönelik işlediğimiz eğitim modelimizde 3. ve 4. yarıyılda İşletmede mesleki uygulama yöntemiyle aldıkları teorik bilgileri uygulamaya dökmeleri amaçlanmaktadır. Uygulamalar hastanelerde gerçekleşmektedir.

Bununla birlikte, alanında uzman sektörden önemli isimlerle söyleşiler, seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir.