Ana içeriğe atla
1

Meslek Yüksekokulumuzun Kalite Kurulu  23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” nin 7. ve 8. maddesi gereği kurulmuş olup 29.11.2017 tarih ve 2017-06 sayılı Yüksekokul Kurul Kararı ile aşağıda adı geçen üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda; akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Kalite Koordinatörlüğü birimi olarak kurumumuzun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ve yönetim sistemi ile ilgili olarak kalite güvence çalışmalarını sürdürmekte ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine katkı sağlamaktayız.

 

 

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 2018 - 2023 Stratejik Planı için tıklayınız.

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2023 - 2027 Stratejik Planı için tıklayınız.