Ana içeriğe atla
vizyons

Amaç - Görev

Uygulamalı Eğitimler ve Staj Komisyonu, Staj / İşletmede Mesleki Eğitimlerinde öğrencilerimize; bilgi, beceri, davranış ve ekip çalışması alışkanlığı kazanmalarına, iş hayatına geçişte deneyim kazanmalarına, aldıkları kuramsal eğitimlerini gerçek iş ortamında pratiğe dökerek kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Meslek Yüksekokulu’nun uygulamalı eğitim yapan programlardaki faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve koordinasyonundan sorumludur.

Yürütülen İşlemler

 • Uygulamalı Eğitimler ve Staj Komisyonu Yönergesi hükümleri kapsamında Staj / İşletmede Mesleki Eğitim öncesi işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Staj /  İşletmede Mesleki Eğitim için gerekli olan evrakların zamanında düzenlenip teslim edilmesini organize etmek,
 • Öğrencilere Staj /  İşletmede Mesleki Eğitim yeri temini konusunda ilgili birimlerle iş birliği yapmak,
 • Öğrencilerin Staj / İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde karşılaştıkları herhangi bir soruna yönelik çözüm bulma konusunda danışmanlık vermek,
 • Öğrencilerden gelen Evraklarının kontrolü, eksiklerinin tamamlanmasına destek verilmesi,
 • Staj / İşletmede Mesleki Eğitim tarihlerine göre Yüksekokulumuzun sorumluluğunda olan 5510 sayılı kanunun 5. Maddesi (b) fıkrası uyarınca Stajyer SGK giriş ve çıkış işlemlerini ilgili birimlere bildirmek,
 • Sigorta Primlerine ve ödenmesine ilişkin işlemleri ilgili birimlere bildirmek
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işverenlere devlet katkısının uygulanmasına yönelik işlemlerin takibini yapmak,
 • Kurumda, öğrencilerde ve Komisyonda kalacak evrakların tasniflenip mühür ve imza işlemleri tamamlamak,
 • Staj /  İşletmede Mesleki Eğitim ders süreçlerinin sonunda elde edilen kazanımların ölçme ve değerlendirme işlemlerinin takibini yapmak,
 • Ulusal Staj Programı (USP) bilgileri için tıklayınız.
 • İSG Belgesi için tıklayınız. (Belgenin geçerliliği için iş yerinizle görüşünüz.)

Uygulamalı Eğitimler ve Staj Yönergesi için tıklayınız.

Uygulamalı Eğitimler ve Staj İş Birliği Protokolü için tıklayınız.

İşletmede mesleki eğitim öğrenci dosyası için tıklayınız.

 

Zorunlu staj öğrenci dosyası için tıklayınız.
Gönüllü staj öğrenci dosyası için tıklayınız.

 • İşletmede mesleki eğitim ve staj hafta sonu çalışma dilekçe formu için tıklayınız.
 • İşletmede mesleki eğitim ve staj iptal yer değişikliği, erteleme dilekçe formu için tıklayınız.