Ana içeriğe atla
İNSAN KAYNAKLARI İSSB

Meslek Yüksekokulumuz akademik ve idari personelinin her türlü özlük işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve Meslek Yüksekokul yönergelerine göre yürütür. Birimin temel görevi, doğru zamanda, doğru yerde, doğru insan ilkesi çerçevesinde insan gücü planlaması yapmak ve bu yönde politika geliştirmektir. Meslek Yüksekokulumuzda ilk olarak göreve başlayanların uyum eğitimleri ile sürekli meslek içi eğitim sorumluluğunu taşır.

Amaç - Görev

Meslek Yüksekokulumuz akademik ve idari personelinin, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatların kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarını ve diğer işlemlerini sorumluluk bilinci içinde eksiksiz, doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirmek ,Meslek Yüksekokulumuzun ilgili birimleri ile sinerji içerisinde çalışmak, mevzuat değişikliklerinin takip edilerek doğru yorumlanması ve zamanında uygulamasını sağlamak, sürekli gelişimi hedef edinerek tüm akademik ve idari personele gerekli desteği sağlamaktır.

Yürütülen İşlemler

  • Meslek Yüksekokulunun insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak.
  • Meslek Yüksekokulu personelinin atama, özlük ve ayrılış işleriyle ilgili işlemleri yapmak, arşivlemek ve personel liste ve sayısal verilerini tutmak.
  • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
  • Performans Değerlendirme sürecini planlamak, yürütmek ve sonuçları analiz edip geri bildirimlerde bulunmak.
  • İdari personelin performansının değerlendirilmesi için başarı ölçekleri geliştirmek, uygulamak ve sonuçları analiz edip geribildirimlerde bulunmak.
  • Müdürlük ve diğer resmî kurumlarca istenen çeşitli bilgi/istatistiklerin hazırlanması, resmi yazıların yazılması, arşivlenmesi, Meslek Yüksekokulumuz Bilgi işletim sistemimiz ve ilişkili olduğumuz diğer işletim sistemlerinin veri girişlerini sağlamak.
  • Verilecek benzeri görevleri yapmak.
  • Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS); Kullanıcı İşlemleri (Kullanıcı tanımlama, silme, güncelleme işlemleri)
  • Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS); Denetleme İşlemleri (Denetleme veri girişleri vs.)
  • Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS); Görevlendirme İşlemleri

İletişim

[email protected]