Ana içeriğe atla

GENEL BİLGİLER

Bilindiği üzere, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim görevlilerine, araştırıcılara; yaptıkları bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını teşvik etmek üzere akademik teşvik programı uygulanmaktadır.

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda uygulanmakta olan akademik teşvik sistemi başvuruları, başvuru formu doldurularak Akademik Teşvik Komisyonu’na elden yapılmaktadır.

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
BaşkanÖğr. Gör. Kiraz ÇİFCİBAŞI DURNA
ÜyeÖğr. Gör. Merve ÖZBAŞ KİLİSLİ
ÜyeÖğr. Gör. Ayşe Büşra ERTEN
ÜyeÖğr.Gör. Elif Tuba ALHAN ŞİMŞEK

Yapılan başvurular, akademik teşvik komisyonu tarafından değerlendirilmekte, teşvik tutarları hesaplanarak Müdürlük incelemesine sunulmaktadır. Müdürlük tarafından da uygun görülen başvuruların sahiplerine, ilgili tutarlar maaş hesaplarına havale edilmek suretiyle (maaşa ilave edilerek) ödenmektedir.

Teşvikler, başvuru yoğunluğuna bağlı olarak aylık olarak değerlendirilebileceği gibi, 2-3 aylık periyodlarla da değerlendirilebilir.

 • Başvurularla ilgili en önemli hususlardan biri, son 6 ay içerisindeki bilimsel yayınlarla / faaliyetlerle ilgili teşvik başvurusunda bulunulabilmesidir.  
 • Akademik personel, kadroya atandığı tarihten sonraki yayınları için teşvik başvurusunda bulunabilir.
 • İlgili yayınlarda ve kongre bildirilerinde kişilerin çalıştığı kurum olarak İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun adının geçmesi gerekmektedir.
 • Kongre teşvik başvurusu kongreden döndükten sonra yapılmaktadır.
 • İlgili makalenin, kitap bölümünün, patent dosyasının, ilgili kongre kapağı ve bildiri özetinin; kongre ulaşım, kayıt ve konaklama harcamalarını gösteren belgelerin fotokopileri ve elektronik olarak (PDF) cd ortamında teslimleri gerekmektedir. Aksi halde teşvik kapsamına alınmayacaktır.

Teşvik başvurunda bulunmak için izlenecek yol aşağıdaki gibidir;

 1. Web sitesinde yer alan Akademik Teşvik Başvuru formunun indirilip bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulduktan sonra imzalanması gerekmektedir.
 2. Makale ise makalenin tam metin çıktısını; kitap ise ilgili kitap kapağı, girişi ve bölümünü; kongre bildirisi ise katılım belgesi, bildiri özeti, bilet, kayıt-konaklama gider belgelerinin dosya halinde başvuru formu ekinde teslim edilmesi gerekmektedir. 
 3. Teslim edilen formlar ve belgeler Akademik Teşvik Komisyonu tarafından incelendikten sonra Müdürlük onayına sunulacaktır.
 4. Kabul edilen ve edilmeyen başvurular listesi web sitesinde yayınlanacaktır.

MAKALELER

1. Cevap: Son altı ay içerisinde yayınlanan; özgün araştırma makaleleriniz, derleme yazılarınız, vaka takdimleriniz, editöre mektuplarınız, teknik notlarınız, shortcommunication türünden yazılarınız için teşvik alabilirsiniz.

2. Cevap: SCI, SSCI, AHCI, alan indeksli ya da ulusal hakemli dergilerdeki makaleleriniz için teşvik alabilirsiniz. Hakem süzgecinden geçmeyen popüler dergilerdeki yazılar için teşvik ödenmemektedir.

3. Cevap: Genel olarak ilk 4 isim içerisinde olmanız gerekmektedir. Fakat correspondingauthor (kıdemli yazar) için ilk 4 isim sınırlaması yoktur. Sonda da olsalar teşvikten faydalanabilirler.

4. Cevap: Burada hesaplanan tutarlar, bir makale için toplam teşvik tutarlarıdır. Yazar sırası ve katsayı tablosu aşağıdaki gibidir.

 

Eserdeki Yazar Sayısı

 1. İsim

%

 1. İsim

%

 1. İsim

%

 1. İsim

%

1 Yazarlı

80

 

 

 

2 Yazarlı

60

40

 

 

3 Yazarlı

50

30

20

 

4 Yazarlı

40

30

15

15

 

DİF: Dergi impact faktörü

 

Dergi İmpact Faktörü (DİF)

Özgün Makale (SCI-AHCI-SSCI)

0-1

1,0xDİFxKatsayı

1-3

1,2xDİFxKatsayı

3-5

1,3xDİFxKatsayı

5-7

1,4xDİFxKatsayı

7 ve üzeri

1,5x7xKatsayı

           

Ulusal hakemli dergilerde yayınlamış özgün makaleler için 0,4x katsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale için 0,5x katsayı miktarında ödeme yapılacaktır.

Aynı dergilerde yayınlanmış vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlara özgün makale için belirlenen ücretin 1/3 ü oranında ödeme yapılacaktır.

5. Cevap: ThomsonReuters sitesinden her sene açıklanan,  güncel journalcitationreports verileri dikkate alınmaktadır. Şu an 2017impactfactor’ler mevcuttur.

6. Cevap: Makaleniz yayınlanıp, internetten de taranabilir/erişilebilir olduğunda teşviğe başvurabilirsiniz.

7. Cevap: Hayır, dergi editörlüğü ve hakemliği teşvik kapsamında değildir. Fakat kitap editörlüğü için teşvik alabilirsiniz.

8. Cevap: Evet, ancak impact faktörü 2.5 ve üzeri olan makaleleriniz için bunu belgelemek kaydıyla talep edebilirsiniz. Açık erişimli dergilerin makale başına aldıkları ücretler ve makalenin açık erişimli olması için tercihen yapılacak ödemeler bu kapsam dışındadır.

Yine nativespeakerediting ücreti de teşvik kapsamı dışındadır.

9. Cevap: Evet, eksikleri tamamlarsanız, yeniden değerlendirilebilir ancak bunun için yeniden başvuru formu doldurmanız gerekmektedir.

KONGRELER

1. Cevap: Öğretim görevlilerimize kongre desteği verilmektedir.

2. Cevap: Evet, senede en fazla 2 yurt içi, 2 yurt dışı sınırlaması bulunmaktadır.

3. Cevap: Kongre dönüşünde başvuru formu doldurarak başvurabilirsiniz.

4. Cevap: Hayır, tek bildiriyle sadece bir kişi teşvikten faydalanabilir. Aynı kongreye birden fazla bildiriyle katılma durumunda, bildiri sayısı kadar İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mensubu kişi teşviklerden faydalanabilir. Bir kişi, birden fazla bildiriyle katılırsa bu durum alacağı teşvik miktarını artırmaz, bir bildirisi esas alınarak kongre teşviki verilecektir. 

5.  Cevap:  Yurtiçi kongreler için:  Kongre kayıt ücretinin tamamı ve ilaveten 0.3 x katsayıyı geçmeyecek tutardaki (konaklama + ulaşım) bedeli ödenmektedir. Yurt dışı kongreler için ise: Kongre kayıt ücretinin tamamı ve ilaveten 1 x katsayıyı geçmeyecek tutardaki (konaklama + ulaşım) bedeli ödenmektedir. Güncel katsayı şu an 1,100 TL’dir. Tüm harcamalar belgelenmeli ve belgeler başvuru formu ile teslim edilmelidir.

6. Cevap: Hayır, kongreye katılmanız gerekmektedir, teşvik bildiriye değil, kongre harcama tutarlar esas alınarak verilmektedir.      

7. Cevap: Hayır, fark etmez her ikisi de teşvik kapsamındadır.

KİTAPLAR

1.Cevap: İlgili alanda önde gelen ulusal / uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan veya hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanan; bilimsel ve sanatsal kitaplar için teşvik alabilirsiniz. Ders kitapları/notları teşvik kapsamı dışındadır. Teşvikler kitap başına bir defa verilmektedir.

2.Cevap: Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan kitaplar için; eğer kitabın tamamını kendiniz yazdıysanız 2.5 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiniz. Tamamını değil de kitabın bir veya birkaç bölümünü yazdıysanız 1 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiniz. Çok sayıda bölüm yazmanız durumunda da tek bir bölüm için başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü her bir kitap için yalnızca bir sefer teşvik verilmektedir.

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan yabancı dildeki kitaplar için; eğer kitabın tamamını kendiniz yazdıysanız 5 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiniz. Tamamını değil de kitabın bir veya birkaç bölümünü yazdıysanız 2 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiniz.

3. Cevap: Evet alabilirsiniz. Ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan kitapların editörlüğü için 1 x katsayı miktarında; uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan yabancı dildeki kitapların editörlüğü için ise 2 x katsayı miktarında teşvik alabilirsiniz.

4.Cevap: Hayır, bir kitap için ya editörlük teşviki ya da bölüm yazarlığı/kitap yazarlığı teşviki için başvuruda bulunabilirsiniz.

5. Cevap: Evet, bölümü yazan kişi sayısı ve sırası dikkate alınarak tutar ona göre hesaplanmaktadır.

Eserdeki Yazar Sayısı

 1. İsim

%

 1. İsim

%

 1. İsim

%

 1. İsim

%

1 Yazarlı

80

 

 

 

2 Yazarlı

60

40

 

 

3 Yazarlı

50

30

20

 

4 Yazarlı

40

30

15

15

PATENTLER

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda yapılan çalışmalar neticesinde alınan patentler için, 5 x katsayı miktarında ödeme yapılmaktadır.

AKADEMİK BAŞVURU EVRAKLARI

Yönetmelik ve Yönergeler