Ana içeriğe atla

Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasına “yatay geçiş” denir.

2023 - 2024 Eğitim - Öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçiş yolu ile 1. Sınıfın 2. Yarıyılına kurum dışı – kurum içi – yurt dışı öğrenci kabul edilecektir. Başvuru tarihleri, kontenjan durumları ile öğrencilerde aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir. Başvurularda eksik belgeler varsa başvuru işleme alınmayacaktır. Başvuruların şahsen İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Cankurtaran kampüsünde Öğrenci İşleri birimine yapılması gerekmektedir. Sonuçlar www.issb.edu.tr web sayfasında ilan edilecek olup, adaylara yazı ile bildirim yapılmayacaktır.

Başvurular, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formu ve başvuru için gerekli belgeler ile birlikte Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine şahsen  ve elden yapılır.
 
2023 – 2024 eğitim öğretim bahar dönemi yatay geçiş başvuru – kabul takvimi için  tıklayınız.

2023 – 2024 eğitim öğretim bahar dönemi yatay geçiş kontenjanları ve öğrenim ücretleri için tıklayınız.

 1. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 76,66 veya 4.00 üzerinden 3.00 olması şarttır.
 3. İkinci maddede başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci maddeye göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
 4. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 5. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 6. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 7. Kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunmak isteyen İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri aşağıda belirtilen programlar arasında yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Kurum içi yatay geçiş başvurularında “İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans Yatay Geçiş Yönergesi” maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır.
 8. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun bir programında burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
 1. Başvuru Formunun aslı (Forma ulaşmak için tıklayın)
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 3. Onaylı Öğrenci Belgesi.
 4. Onaylı Not Dökümü (transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumundan almış olduğu ve bütün derslerini ve notlarını gösteren resmi belge (yabancı dilde olan not dökümlerinin Türkçeye çevirisinin yapılmış olması gerekmektedir.)
 5. ÖSYS yerleşti sonuç belgesi.
 6. ÖSYS LYS (YGS ve Yerleştirme puanı dahil) sonuç belgesi.
 7. Öğrencinin disiplin cezası alıp almadığını belirten belge.
 8. Öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda almış olduğu ve not dökümünde yer alan derslerin onaylı içerikleri.
 9. Kayıtlı olduğu programa yatay geçiş / kurum içi yatay geçiş / Ek Madde 1 ile yatay geçiş yapıp yapmadığını gösterir belge.

Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun oluşturduğu komisyonlarca yapılır. Adayın kabulüne İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu karar verir.

Değerlendirme sonuçları, başvuru – kabul takviminde ilan edilen tarihte Meslek Yüksekokulumuz web sitesinde duyurulur.

Adaylar, Meslek Yüksekokulumuza yatay geçiş başvuru takviminde yer alan tarih aralığında kayıt işlemlerini tamamlarlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybederler.

Başvuruların değerlendirmesini yapan komisyonlar, başvurusu olumlu bulunan adayların daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alarak, bu derslerden geçiş yapmak istediği programa uygun olan dersleri ve bu derslerin kredi ile not uyarlamalarını belirler ve ilgili yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu tarafından kabul ve intibak işlemleri karara bağlanır. Öğrenci İşleri Birimi tarafından öğrencinin Not Belgesine (Transkript) işlenir.