Ana içeriğe atla

Yan Dal Öğrenimi

Öğrencinin, anadal programı dışında başka bir ön lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik izlediği derslerden oluşan sertifika programına “yan dal programı” denir.

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğrencilerinin ilgi duydukları başka bir ön lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda ders almak suretiyle, yandal sertifikası alabilmelerine olanak tanımak amacıyla yandal programları açılabilir. Yandal Öğrenimine ilişkin usul ve esaslar, YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yandal Yönergesi çerçevesinde yapılır.

Başvuru Koşulları

  1. Öğrenim Süresi: Öğrenci, yan dal programına, anadal programının en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Diğer üniversitelerden yatay geçiş kayıt yaptıran öğrencilerin, yandal programlarına başvurabilmeleri için anadal programında en az bir dönem öğrenim görmelidirler.
  2. Not Ortalaması: Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.
  3. Başarı Durumu: Başvurduğu yarıyıla kadar anadal programına ilişkin aldığı tüm dersleri en az geçer not ile tamamlamış olması gerekir.

Değerlendirme ve Sonuçlar

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin değerlendirmesi, başvuru yapılan yan dal programının yürütüldüğü program başkanlığı tarafından değerlendirilir ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır

Başvurusu uygun görülen öğrenciler başvuru yaptıkları yan dal programına kayıt yaptırarak öğrenim görebilirler.

Değerlendirme sonuçları Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilir.

Yan Dal Öğrenim Ücreti

Yandal öğrenimi yapan öğrencilerden, anadalındaki öğrenim süresi içinde ek ücret alınmaz. Anadalından mezun olduğu halde yandal programını tamamlayamayan öğrencilere Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenen öğrenim ücreti talep edilebilir.

Yan Dal Devam Koşulları

Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlamayan öğrencilerin yan dal programından kaydı silinir.

  1. Yan dal öğrenimi sırasında anadal programı genel not ortalaması 2.30’un altına düşmesi,
  2. Yan dal programında üst üste iki yarıyıl ders kaydı yapmaması,
  3. Anadal programından mezun olduğu halde yan dal programını tamamlayabilmek için gerekli süreler içinde yandal programını tamamlayamaması.

Yan dal programından ayrılan öğrenci yeniden aynı yan dal programına kayıt yaptıramaz.

Yan Dal Programları

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI

YANDAL PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

PROGRAMLAR

Kontenjan

Ağız ve Diş Sağlığı (MHB %50 İndirimli)

10

Anestezi (MHB %50 İndirimli)

10

Ameliyathane Hizmetleri (MHB %50 İndirimli)

10

Aşçılık (MHB %50 İndirimli)

10

Fizyoterapi (MHB %50 İndirimli)

10

Grafik Tasarımı (MHB %50 İndirimli)

10

İç Mekan Tasarımı (MHB %50 İndirimli)

10

İlk ve Acil Yardım (MHB %50 İndirimli)

10

Mimari Restorasyon (MHB %50 İndirimli)

10

Moda Tasarımı (MHB %50 İndirimli)

10

Optisyenlik (MHB %50 İndirimli)

10

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (MHB %50 İndirimli)

10

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MHB %50 İndirimli)

10

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (MHB %50 İndirimli)

10

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (MHB %50 İndirimli)

10

 

Başvurular

Başvurular, doğru ve eksiksiz olarak mavi tükenmez kalem ile doldurulmuş, PDF dosyası olarak taratılmış bir şekilde başvuru formunu [email protected] mail adresine yapılır. Başvuru formu için tıklayınız.

Öğrenciler, en fazla bir yandal programına başvuru yapabilirler. 2021 – 22 bahar dönemi yan dal başvuru – kabul takvimi aşağıdadır.

Başvuruların Alınma Son Günü

15 Şubat 2022

Değerlendirme Sonuçlarının Web’de İlan Edilmesi

17 Şubat 2022