Ana içeriğe atla
11

Öğrencinin, anadal programı dışında başka bir ön lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik izlediği derslerden oluşan sertifika programına “yan dal programı” denir.
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğrencilerinin ilgi duydukları başka bir ön lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda ders almak suretiyle, yan dal sertifikası alabilmelerine olanak tanımak amacıyla yan dal programları açılabilir. Yan dal Öğrenimine ilişkin usul ve esaslar, YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yan dal Yönergesi çerçevesinde yapılır.

Yan dal yönergesi için tıklayınız.

1.Öğrenim Süresi: Öğrenci, yan dal programına, anadal programının üçüncü yarıyılının başında başvurabilir. Diğer üniversitelerden yatay geçiş kayıt yaptıran öğrencilerin, yan dal programlarına başvurabilmeleri için anadal programında en az bir dönem öğrenim görmelidirler.

2.Not Ortalaması: Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

3.Başarı Durumu: Başvurduğu yarıyıla kadar anadal programına ilişkin aldığı tüm dersleri en az geçer not ile tamamlamış olması gerekir.

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin değerlendirmesi, başvuru yapılan yan dal programının yürütüldüğü program başkanlığı tarafından değerlendirilir ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Başvurusu uygun görülen öğrenciler başvuru yaptıkları yan dal programına kayıt yaptırarak öğrenim görebilirler.
Değerlendirme sonuçları Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilir.

Yan dal öğrenimi yapan öğrencilerden, ana dalındaki öğrenim süresi içinde ek ücret alınmaz. Ana dalından mezun olduğu halde yan dal programını tamamlayamayan öğrencilerden Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenen öğrenim ücreti talep edilir.

Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlamayan öğrencilerin yan dal programından kaydı silinir.

1.Yan dal öğrenimi sırasında ana dal programı genel not ortalaması 2.30’un altına düşmesi,
2.Yan dal programında üst üste iki yarıyıl ders kaydı yapmaması,
3.Ana dal programından mezun olduğu halde yan dal programını tamamlayabilmek için gerekli süreler içinde yan dal programını tamamlayamaması.

*Yan dal programından ayrılan öğrenci yeniden aynı yan dal programına kayıt yaptıramaz.

   
 İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
                        2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI                       YANDAL PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI
 
 
 
 ProgramlarKontenjan
 Ağız ve Diş Sağlığı10
 Anestezi 10
 Ameliyathane Hizmetleri 10
 Aşçılık 10
 Fizyoterapi 10
 Grafik Tasarımı 10
 İç Mekan Tasarımı 10
 İlk ve Acil Yardım 10
 Mimari Restorasyon 10
 Moda Tasarımı 10
 Optisyenlik 10
 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 10
 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 10
 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 10

 

 

Başvurular, mavi tükenmez kalem ile doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalı, PDF dosyası olarak taratılmalı ve [email protected] mail adresine iletilmelidir. Başvuru formu için tıklayınız.

Öğrenciler, en fazla bir yan dal programına başvuru yapabilirler. 2023 – 2024 güz dönemi yan dal başvuru – kabul takvimi aşağıdadır.

Başvuruların Alınma Son Günü 

25 Ağustos 2023 

Değerlendirme Sonuçlarının Web’de İlan Edilmesi 

04 Eylül 2023