Ana içeriğe atla
kütüphanee

Materyallerden kütüphane içerisinde yararlanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki kurallara uymak zorundadır;

1. Kütüphane içerisinde yüksek sesle ve cep telefonu ile konuşmak ya da gürültü yapmak yasaktır.

2. Kütüphane içerisinde yiyecek, içecek ve her türlü gıdanın tüketilmesi yasaktır.

3. Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, raflara yerleştirilmemelidir.

4. Raflarda bulunamayan kaynak için kütüphaneciye başvurulmalıdır.

5. Ödünç alma işlemi yapılmamış materyali dışarı çıkarmak yasaktır.

6. İade tarihinde kütüphaneye getirilmeyen materyallere gecikme cezası uygulanır.

7. Kütüphane içerisinde yer tutulması yasaktır. 20 dakika üzerinde kullanılmayan alan diğer kullanıcılara sunulur.

8. Kullanıcılar şahsi eşyalarının korunmasıyla yükümlüdür. Eşyalarının çalınmasından dolayı kütüphane personeli sorumlu değildir.

9. Kütüphanenin güvenlik kameralarıyla izlendiğinin bilincinde olunmalıdır.

1.) Kütüphaneye Nasıl Üye Olunur?

Yüksekokulumuz öğretim üyeleri, öğrencileri ve idari personeli kütüphaneye girebilir ve kütüphane hizmetlerinden yararlanabilirler.

1.1) Kütüphane Hesabımı Nasıl Kullanabilirim?

1. Katalog Arama menüsünden https://katalog.issb.edu.tr/yordam/“Oturum Aç” sekmesine giderek kütüphane hesabınızı açınız. Kayıtlı tüm kullanıcıların şifresi kullanıcı mail adreslerine iletilir. İletilen şifre ile giriş yapabilir ardından “Üye İşlemleri” seçeneğinden yeni şifre oluşturabilirsiniz.

2. Ödünç aldığınız materyallerin takibini “Ödünç/İade” sekmesi üzerinden takip edebilirsiniz.

Kütüphanemizde bulunan tüm bilgi kaynaklarının kayıtlarına ulaşım sağlamak için tıklayınız.

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik, idari personeli ve öğrencileri kütüphanemizin üyesi olup ödünç kitap alabilirler. Ödünç almak için kullanıcı kimliğini göstermek zorundadır. Başka bir kullanıcının kimliğini göstererek ödünç alınamaz.

 • Kitapların ödünç alma süresi; Akademik ve idari personel 30 gün süreyle 5 kitap, Öğrenciler 21 gün süreyle 3 kitap ödünç alabilirler.
 • Ödünç verilen materyalin iadesine kadar her türlü sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 • Ödünç alınan materyalin başka istekli yok ise 1 defaya mahsus ek iade süresi (akademik personel için 15 gün, öğrenci ve idari personel için 7 gün) verilebilir.
 • Kullanıcı elinde bulunan iade tarihi geçmiş materyali iade etmediği müddetçe yeni bir materyal alamaz.
 • İade süresi geçmiş olan materyaller için günlük gecikme cezası vardır.
 • Kullanıcı ödünç aldığı materyali iyi kullanmakla ve belirtilen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür.

Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan kaynaklar, TÜBESS ( Türkiye Belge Sağlama Sistemi) üzerinden kütüphaneler arası ödünç alma (ILL - InterLibrary Loan) yöntemiyle sağlanmaktadır. Bu hizmetten yalnızca akademisyenler faydalanabilmektedir.

Kullanıcılar istedikleri kitap veya makaleler için;

https://katalog.issb.edu.tr/yordam/adresinden tarama yapıp kütüphanemizde bulunup bulunmadığını tespit edebilir,

Kütüphanemizde bulunmaması durumunda kaynak istenecek kütüphanenin katalog tarama sayfasından kaynağın rafta olduğu teyit edilmeli, “Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Formu” ile sorumlu kütüphane mail adresine [email protected] yazarak istekte bulunmalıdır.

İsteklerin zamanında ve doğru karşılanabilmesi için formdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Künye bilgisi eksik olan ve hiçbir kütüphanede bulunamayan istekler kullanıcıya bildirilir ve iptal edilir.

İstek kütüphaneye ulaştığında kullanıcı e-posta ile bilgilendirilir ve materyal 3 gün içerisinde kütüphaneden teslim alınır. 3 gün içerisinde teslim alınmayan materyal iade edilir.

Süre uzatma işlemi ödünç veren kütüphanenin kuralları çerçevesinde yapılır.

Kullanıcılar yayınları kütüphanemize zamanında iade etmelidir. İadesi geciken materyallerden kullanıcı sorumludur ve ödünç alınan kütüphanenin gecikme cezaları uygulanır.

Ödünç alınan materyalin kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasar görmesi durumunda kullanıcı sorumludur ve ödünç alınan kütüphanenin kuralları geçerlidir.

Kargo ve posta ücretleri kullanıcı tarafından karşılanmaktadır.

Ülkemizdeki araştırmacıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla YÖK Tez Merkezi veya toplu katalog (TO-KAT) üzerinden bilgi merkezleri / kurumlar arasında fotokopi ve/veya ödünç verme yoluyla kaynak paylaşımını mümkün kılan bir “Ulusal Belge Sağlama Ağı”dır.

TÜBESS, kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki bilgi merkezlerinin kaynak paylaşımında işbirliği yapmalarını amaçlamaktadır. Kaynak paylaşımı TÜBESS’e dahil olan bilgi merkezinin Belge Sağlama Birimleri aracılığı ile fotokopi ve ödünç verme şeklinde gerçekleştirilecektir

*TÜBESS’den kimler yararlanabilir?
Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki tüm akademik/idari personeller ve öğrenciler yararlanabilir.

*TÜBESS ücretleri nedir?
Belge sağlama fotokopi/ödünç verme ücretleri her kurumun kendi ücret politikasına göre değişiklik gösterecektir.

*Neleri isteyebilirim?
Makale, kitap ve tezler için istek yapılabilir. Telif Hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez.

YÖK Tez Merkezi’nden tam metni indirilemeyen FARKLI üniversitelerde yapılmış tezler Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) aracılığı ile YÖK’ten sağlanır.

*Nasıl istek yapabilirim?
İhtiyaç duyulan kaynağın hangi üniversitelerde/kütüphanelerde olduğu Ulusal Tez Merkezi (YÖK Tez Merkezi) ve ya TOKAT (Ulusal Toplu Katalog) taraması ile tespit edilebilir. –TÜBESS FORM doldurularak TÜBESS sorumlusuna Hacer Öztürk’e ([email protected]) e-posta ile başvuru yapılır.

NOT: YÖK tez veri tabanında yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kısıtlanmış olan tezleri lütfen istekte bulunmayınız.

Bilgi okuryazarlığı, AASL/AECT (1998) tarafından, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisi olarak tanımlanmaktadır.

Bilgi okuryazarı olmak, Amerikan Kütüphane Derneği (American Library Association, ALA) (1989) tarafından, bilgiye ihtiyaç duyulduğunda bunu hissetmek, ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmak, elde edilen bilgiyi değerlendirmek ve etkin olarak kullanmaktır. Aynı zamanda ALA –(Presidential Committee on Information Literacy) Bilgi Okuryazarlığı Komitesi tarafından hazırlanan bilgi okuryazarlığı raporunda bireylerin yaşam kalitesi, işte verimlilik, vatandaşlık hakları ve demokratik bir toplum için bilgi okuryazarlığının önemine değinmiştir.

2005 yılında İngiltere’de Kütüphane ve Bilgi Profesyonelleri Lisanslı Enstitüsü (CILIP) bilgi okuryazarlığı konusunda yapmış olduğu tanımı şu şekildedir: Bilgi okuryazarlığı, bilgiye ne zaman, niçin ihtiyaç olduğunun, nereden bulunacağının ve nasıl değerlendirileceğinin bilinip etik sınırlar içinde kullanılmasıdır.

Kısaca bilgi okuryazarlığı, ihtiyaç duyulan bilgiye, bilgi kaynaklarının ve bilgi merkezlerinin etkin şekilde kullanılması ile bilgiyi bulma, değerlendirme, kullanma ve iletme becerileridir (Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2002).

Bilgi Okuryazarlığı Aşamaları:

Bilgi okuryazarlığı, bilgi problemlerini çözme becerisi olarak da tanımlandığından, (ALA, 2000) bilgi problemi çözme aşamalarını bilgi okuryazarlığının aşamaları olarak ele almak olasıdır (Kurbanoğlu, 2001).

1.) Bilgi İhtiyacının Tanımlanması:

*Bilgi ihtiyacının fark edilmesi,

*Problemin çözümü içi ne gerekli?

*Bu konuda önceki bilgilerim neler?

2.) Bilginin Aranması:

*Bir arama/tarama stratejisi oluşturulur.

*Bilginin varlığından haberdar olma aşamasıdır.

*Anahtar kelimeler, kavramlar, konu başlıklar belirlenir.

*Bilgi kaynaklarının türlerine hakim olarak, hangi bilgi kaynaklarının daha yardımcı olacağını, bilgi kaynaklarını seçerken nelere dikkat etmesi gerektiğini belirler.

3.) Bilginin/Bilgi Kaynaklarının Bulunması:

*Bu aşamada aranılan bilgi bulunur ve elde edilir. Bilginin kaynak içinde bulunması bu aşamada gerçekleşir:

· Okul kütüphanesindeki katalogları ve bibliyografik kaynakları kullanarak konusuyla ilgili basılı, görsel, işitsel ve elektronik kaynakları bulur;

· Çevrimiçi veri tabanlarını kullanarak ve kütüphaneler arası ödünç verme yoluyla okul kütüphanesi dışındaki kaynakları bulur;

· Ek bilgi kaynakları için yararlanabileceği diğer bilgi merkezlerini saptar ve kullanır;

· Bilgi kaynağı olarak insana başvurur; bilgi kaynaklarının belirlenmesinde öğretmenleri ve okula kütüphanecileri ile bilgi alışverişi yapar;

· Bilgi kaynaklarının içindeki bilgiye erişim için kaynakların içindeki indeksler, içindekiler tablosu, göndermeler gibi kaynak içi erişim araçlarını kullanır.

 

4.) Bilginin/Bilgi Kaynaklarının Kullanılması:

*Potansiyel olarak faydalı olacağı düşünülen bilginin, elde edildikten sonra gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

· Farklı kaynaklardan elde edilen bilgiyi birleştirir, özümser, değerlendirir,

· Bulunan bilgi kaynaklarını bilgi gereksinime göre gözden geçirir; birincil ve ikincil kaynakları ayırır,

· Bilginin güvenirliğine ve güncelliğine karar verir,

· Gerçeklerle görüşleri birbirinden ayırt eder,

· Varsa mantık hatlarını yakalar, eksikleri saptayabilir,

· Bilgiyi sınıflandırabilir,

· Sebep ve sonuç ilişkisi kurar,

· Gerekirse bilgi problemi yeniden tanımlanır,

· Yeni elde ettiği bilgiyi önceki bilgisiyle birleştirir,

· Bilgiyi farklı bir şekilde yeniden düzenler,

· Toplanılan bilgiyi orijinal problem ile kıyaslar, gerekli ise ek bilgi kaynakları bulur ve bilgiyi yeniden inceler,

· Bilgiyi kendince yorumlayarak sonuca ulaşır.

5.) Bilginin İletimi:

*Bilgi problemi çözme gayretlerinin sonuçları düzenlenir ve bu sonuçlar çeşitli yollarla (sözlü veya yazılı olarak) başkalarına iletilir.

*Amaca ve hedef kitleye uygun bir iletim formatı (yazılı, sözel, görsel) seçilir.

*Bilgi iletilirken etik kurallar çerçevesinde göndermeler yapılır.

6.) Değerlendirme:

* Bilgi çözme aşamaları ve ortaya çıkan ürün değerlendirilir.

*Ürünün bilgi probleminin çözümüne katkısına ve sonuca ulaşmak için atılan adımların ne kadar uygun olduğuna karar verir.

*Yapılan değerlendirme sonucu ileriye yönelik dersler çıkartılır. Kendi çalışmalarını değerlendirebileceği gibi başkaları tarafından da değerlendirilebilir (sınıf arkadaşları, öğretmenler, kütüphaneciler).

*Araştırma problemi, tarama stratejileri, kaynaklar veya yorumlar ne şekilde genişletilebilirdi, gözden geçirilebilirdi veya değiştirilebilirdi sorularına yanıt arar; süreci yeniden değerlendirir ve kendisini geliştirmek için gerekli olan şeyleri belirlemeye çalışır.

Kütüphanemiz, LC (Library of Congress) Sınıflama Sistemini kullanmaktadır. Kitaplar açık raf esasına göre konusal olarak raflara yerleştirilmiştir. Böylelikle aynı konuyu ihtiva eden kitaplar bir araya gelmesi sağlanır.

LC sınıflandırma sisteminin ayrıntılı dökümüne http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Erişimli veri tabanlarına erişmek için tıklayınız.

 • Referans kaynaklar* (Ansiklopedi, Bibliyografyalar, el kitapları vb.)
 • Süreli Yayınlar*, Tezler, Atlas, harita vb.
 • Not: Referans kaynaklar 3 saat süre ile ödünç alınabilir.

Süreli yayınların kütüphanede bulunan son sayıları hariç diğer sayıları ödünç verilebilir.

Süreli yayınlar için kullanım hakkı şöyledir:

 •  Akademisyenler; 30 gün boyunca 5 adet,
 • Öğrenciler ve İdari personeller; 21 gün boyunca 3 adet.

Gününde İade Edilmeyen Materyaller

 • İade tarihinde kütüphaneye getirilmeyen materyallere gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası günlük 50 kuruştur.
 • Gecikme cezaları iptal edilemez. Gecikme cezasının iptali veya ertelenmesi konusunda kütüphane personelinin herhangi bir yetkisi yoktur.
 • Gecikme cezası uygulanmaya başlanmış ve gecikme cezasını ödemeyen okurlar kütüphaneden ödünç kitap alamazlar.

 

Yıpratılan ve Kaybedilen Materyaller

Kayıp materyaller için;

 • Materyalin iade tarihi geçmemiş ise: Materyalin fiyatı + işlem bedelli (alınan paranın %20’si)
 • Materyalin iade tarihi geçmiş ise: Gecikme cezası + Materyalin fiyatı + işlem bedelli (alınan paranın %20’si)

Eğitim - Öğretim dönemi içerisinde 8.30 - 17.30 saatleri arasında olup, sınav dönemlerinde 7/24 hizmet vermektedir.

Toplu Katalog (To-Kat), TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından oluşturulmuştur. Kütüphanelerin katalog kayıtları To-Kat sayesinde tek bir arayüzden taranabiliryor. TO-KAT sayesinde araştırmacılar kütüphanelere gitmeden aradığı yayını nerede bulacağını öğrenebilirler.