Ana içeriğe atla

ÖĞRENİM SÜRESİ:2 Yıl

PUAN TÜRÜ: TYT

ÖĞRENİM DİLİ: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Mimari Restorasyon Programı, 2015-2016 Akademik yılında öğrenci alımı yapmaya başlamıştır. Mimari Restorasyon Programı, kültürel değerlerimizin gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılmasını hedef alarak, restorasyon çalışmalarında görev alacak nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Mimari Restorasyon Program mezunları, Mimarlık ve Koruma alanında etkin bilgi ve birikimleri ile proje hazırlama, uygulama ve proje yönetimi alanlarında yeni bir bakış açısı kazanması hedeflenmektedir

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacaktır.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

· Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

· Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

· Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

· Mesleki araçları ve teknikleri kullanır

· Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.

· Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.

· Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.

· Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanır.

· Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeler.

· Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarır, analizlerini yapar, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizer

· Mesleki süreçleri planlar ve uygular.

· Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenir.

· Mesleki uygulamada problemleri çözer.

· Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur.

· Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlar ve uygular.

· Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

KARİYER OLANAKLARI

· Mezunlarımız, tekniker unvanına sahip olarak mezun olurlar ve;

· Restorasyon şantiyeleri, mimarlık büroları, ören yerleri ve sit alanları, müzeler, arkeolojik kazılar, kamu kuruluşları, serbest girişimci olarak kendi bürolarını açabileceklerdir.

· Dikey geçiş yaparak lisans tamamlayabilir,

· Açık öğretim ile lisans tamamlayabilir.

· Lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci yüksek lisans ve doktora programlarını devam ettirerek akademik kariyer de yapabilir.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

· Mimarlık

· İç Mimarlık

· Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

· Çini Tasarımı ve Onarımı

· El Sanatları

· Geleneksel Türk Sanatları

· İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

· Şehir ve Bölge Planlama

· Tezhip Sanat

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimari Restorasyon Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Mimari Restorasyon alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

 

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

Program, 2015 yılında T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak, eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak kapsamında alana katkıda bulunmak; programın temel amacıdır. Bu bağlamda; araştırmacı, yaratıcı, etkin iletişim odaklı, sosyal sorumluluk çerçevesinde, yaratıcı proje ve uygulamalar kapsamında bir eğitim anlayışı mevcuttur. Bu doğrultuda verilen eğitimle öğrenciler tarihi eserleri koruma bilincine sahip, yenilikçi ve çağdaş çözümler ve yapım sistemlerine hakim bir eğitim sürecinden geçmektedir.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimari Restorasyon Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Mimari Restorasyon  alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

PROGRAM PROFİLİ

Mimari Restorasyon Programı, gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak amacıyla alana katkıda bulunmaktadır. Mesleki donanıma sahip öğrencilerin mimari eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı hangi önlemlerin alınması gerektiği bilgisine sahip, temel teknik resim kurallarına hakim bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Koruma kavramı ve yasal mevzuatın anlam ve önemine hakim, alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir isimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mimari Restorasyon Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Programa yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Kulüp etkinlikleri ve zorunlu staj deneyimi ile öğrencilerin kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilere kamuoyu araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında örnek uygulamalarda aktif rol alınabilme imkânı sunulmaktadır. Yapılan uygulamalar ve düzenlenen atölyeler ile öğrencilere sektörde karşılaşabilecekleri deneyimler hakkında bilgi verilmektedir. Kariyer günleri kapsamında mimari restorasyon dünyasının önemli isimleri ile bir arada bulunabilme fırsatı edinen öğrencilerimizin; pratik iş yaşamı ile buluşabilmeleri açısından kurumsal geziler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Mesleki araçları ve teknikleri kullanır
 • Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
 • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
 • Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanır.
 • Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeler.
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarır, analizlerini yapar, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizer
 • Mesleki süreçleri planlar ve uygular.
 • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenir.
 • Mesleki uygulamada problemleri çözer.
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur.
 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlar ve uygular.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Mimari Restorasyon programından mezun olacak öğrencilerimiz; Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlarımızın, etkili iletişim ve yaygın sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda, tanıtım politikalarıyla birlikte aldıkları eğitimi pratik yaşam ile buluşturmaları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, mimari restorasyon  konusunda teori ve pratiğin en uygun zeminde birleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Mimari Restorasyon Programından mezun olan öğrencilerimizin restorasyon alanında proje ve uygulama şantiyeleri, mimarlık büroları, ören yerleri ve sit alanlarındaki koruma çalışmaları, müzeler, konservasyon laboratuvarları, başta Kültür Bakanlığı birimleri olmak üzere çeşitli kamu kuruluşları gibi birçok alanda iş bulma imkânları vardır.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

SINAVLAR

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.