Ana içeriğe atla

Mimari Restorasyon

ÖĞRENİM SÜRESİ:2 Yıl

PUAN TÜRÜ: TYT

ÖĞRENİM DİLİ: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Mimari Restorasyon Programı, 2015-2016 Akademik yılında öğrenci alımı yapmaya başlamıştır. Mimari Restorasyon Programı, kültürel değerlerimizin gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılmasını hedef alarak, restorasyon çalışmalarında görev alacak nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Mimari Restorasyon Program mezunları, Mimarlık ve Koruma alanında etkin bilgi ve birikimleri ile proje hazırlama, uygulama ve proje yönetimi alanlarında yeni bir bakış açısı kazanması hedeflenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacaktır.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Mesleki araçları ve teknikleri kullanır
 • Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur.
 • Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.
 • Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanır.
 • Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeler.
 • Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarır, analizlerini yapar, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizer
 • Mesleki süreçleri planlar ve uygular.
 • Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenir.
 • Mesleki uygulamada problemleri çözer.
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur.
 • Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlar ve uygular.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Çini Tasarımı ve Onarımı
 • El Sanatları
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
 • Mimarlık
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Tezhip Sanat

KARİYER OLANAKLARI

 • Mezunlarımız, tekniker unvanına sahip olarak mezun olurlar ve;
 • Restorasyon şantiyeleri, mimarlık büroları, ören yerleri ve sit alanları, müzeler, arkeolojik kazılar, kamu kuruluşları, serbest girişimci olarak kendi bürolarını açabileceklerdir.
 • Dikey geçiş yaparak lisans tamamlayabilir,
 • Açık öğretim ile lisans tamamlayabilir.
 • Lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci yüksek lisans ve  doktora programlarını devam ettirerek akademik kariyer de yapabilir.