Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Estetik, tarihi, belgesel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile, anıtsal yapılar ve sivil mimarlık örneklerinin belgelenmesi, projelendirilmesi ve onarılması gibi tüm aşamalarda görev alabilen yeterli bilgi ve donanıma sahip restorasyon teknikerlerinin yetiştirilmesidir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Türk öğrencilerin Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) ilgili mevzuatı doğrultusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenir. Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajı (Staj Yönetmeliği gereği, staj başarı notu 65’dir) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Önceki öğrenimle ilgili düzenleme yoktur

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
MİR1110005RÖLÖVE ITürkçe2+1-4
MİR1110053TEKNİK RESİM ITürkçe1+3-5
MİR1110451MALZEME BİLGİSİ ITürkçe2+1-4
MİR1110452BİLGİSAYAR ATÖLYESİ ITürkçe1+3-5
MİR1110453TEMEL SANAT EĞİTİMİ ATÖLYESİTürkçe1+2-3
MİR1110930RÖLÖVE ITürkçe1+1-2
MİR1111012RÖLÖVE ITürkçe1+4-5
MİR1111014MALZEME BİLGİSİTürkçe3+1-4
MİR1111016YAPI BİLGİSİ ITürkçe2+2-6
AIT1110360ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
TUD1110358TÜRK DİLİ I (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
YAD1110361YABANCI DİL I (UZAKTAN EĞİTİM)İngilizce2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
MİR1210043BİLGİSAYAR ATÖLYESİ IITürkçe1+3-5
MİR1210322BİLGİSAYAR ATÖLYESİ IITürkçe1+3-4
MİR1210454TEKNİK RESİM IITürkçe1+3-5
MİR1210455MİMARLIK VE SANAT TARİHİ IITürkçe3-4
MİR1210456MALZEME BİLGİSİ IITürkçe2+1-4
MİR1210457RÖLÖVE IITürkçe1+2-4
AIT1210381ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
TUD1210364TÜRK DİLİ II (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
YAD1210374YABANCI DİL II (UZAKTAN EĞİTİM)İngilizce2-2
MİR1210074STAJTürkçe-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Koruma alanında temel ilke ve yöntemleri bilir.


İstihdam Olanakları

Mezunlarımız restorasyon şantiyeleri, mimarlık büroları, ören yerleri ve sit alanları, müzeler, arkeolojik kazılar, kamu kuruluşlarında görev alabileceği gibi, serbest girişimci olarak kendi bürolarını açabileceklerdir.

Üst Dereceye Geçiş

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders10
İlişkili Ders Sayısı / 0/28

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu