Ana içeriğe atla

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, 2021-2022 Akademik yılında öğrenci alımı yapmaya başlamıştır. Radyolojik görüntülemenin yüksek düzeyde eğitim görmüş uygulayıcılarını, radyolojinin konvansiyonel ve dijital tüm aygıtlarında çalışabilecek bilgi ve deneyime sahip, tüm radyolojik aygıtların temelini ve uygulamasını bilen, radyolojik incelemelerin kalitesini yükseltmeyi ve mesleki başarıyı hedefleyen radyoloji teknikeri yetiştirmeyi amaçlayan ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

 TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Öğrenciler Fizik, Anatomi, Fizyoloji ve Radyoloji alanlarında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
 • Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Radyasyon güvenliği prosedürlerini uygulayarak iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon üreten görüntüleme cihazlarının operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Hasta ve hasta yakınları ile onların kültürel hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak sözlü, yazılı veya işaret dili ile profesyonel bir şekilde iletişim kurar.
 • Görüntüleme için en uygun ve hasta için optimal konforu sağlayan pozisyonlamayı gerçekleştirir ve doğru ışınlama faktörü seçimini yapar.
 • Hasta görüntülerini etkili bir şekilde değerlendirir ve rutin dışı durumları saptayarak doğru adımlar atar.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi

KARİYER OLANAKLARI

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı mezunları  devlet, üniversite, özel hastanelerde, özel tıp merkezleri ve  özel görüntüleme merkezlerinin radyoloji (konvansiyonel radyoloji,  bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans,  anjiyografi, mamografi, fluoroskopi), nükleer tıp ve  radyoterapi bölümlerinde Tekniker unvanıyla çalışabilirler.