Ana içeriğe atla

Öğrenim süresi: 2 yıl

Puan Türü: TYT

Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programının amacı, sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf,  etkin iletişim kuran nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Sağlık hizmetlerinin her düzeyinde iyi bir yönetimin sağlanması, sağlık hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için gerekli verinin toplanması, işlenmesi, raporlanması ve bilgi olarak kullanılması son derece önemlidir. Bu programda, sağlık kurum ve kuruluşlarının gereksinim duyduğu tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırıcıların hizmetine sunulması amacına yönelik olarak, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında yetişmiş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçlerini kullanabilen, insan sağlığına önem veren, tıbbi sekreterler ve sağlık elemanları yetiştirilmektedir.

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

1. Teorik ve pratik bilgilerini mesleki uygulamada kullanır.

2. Alanın gerektirdiği terminolojiyi bilir ve uygular.

3. Hasta, hasta yakınları, sağlık profesyonelleri vb. kişilerle, etkin iletişim kurar.

4. Multidisipliner takım çalışma becerisini sahiptir.

5. Arşiv işlemlerini, tıbbi kayıtları, tıbbi raporlamaları ve mesleki yazışmaları, dil kurallarına uygun olarak etkin bir şekilde yapar.

6. Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını ve bilgi iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.

7. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

8. İş hayatında karşılaştığı sorunları hızlı ve etkin şekilde çözer.

9. Kalite yönetim süreçlerine katılır.

KARİYER OLANAKLARI

Program mezunları Üniversite hastaneleri, Devlet hastaneleri, Adli tıp kurumları, Sağlık ocakları, Özel hastane ve klinikler, Özel muayenehane hekimliği, Tıbbi yazılım şirketleri, Medikal malzeme satış ve tanıtım işleri ve Ambulans şirketlerinde görev alabilirler.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

· İşletme

· Sağlık Yönetimi

· Uluslararası İşletme

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İç Mekan Tasarımı Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gereklidir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Program mezunları Üniversite hastaneleri, Devlet hastaneleri, Adli tıp kurumları, Sağlık ocakları, Özel hastane ve klinikler, Özel muayenehane hekimliği, Tıbbi yazılım şirketlerinde, Medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, Ambulans şirketlerinde görev alabilirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İşletme, Uluslararası İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi gibi 4 yıllık eğitim veren programlara geçiş yapabilirler.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav

notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (DANO) en az 2.00 olması gerekir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve başarıyla tamamlamak gerekmektedir.