Ana içeriğe atla

 

Öğrenim Süresi: 2 yıl

Puan Türü: TYT

Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Aşçılık Programının amacı; sektörün ihtiyacı olan aşçılık mesleğini yapabilecek, gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış, gelişime açık, araştırmacı, yaratıcı, çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen, insan ve çevre sağlığına önem veren, mesleki yabancı dil bilgisine sahip, iş hayatını pratik etmiş bireyler yetiştirmenin yanı sıra, Türk Mutfak Kültürünün akademik bir ortamda araştırılması, korunması, geliştirilmesi ve tanıtılmasıdır.

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 •  Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını kavrar ve bu kuramlarını kullanarak yiyecek-içecek sektörü ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanır.

 • Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olur.
 •  Temel sosları ve türevlerini hazırlayabilir ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilir.
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olur, Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilir.
 • Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlar.
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olur.
 •  Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilir.
 • Otel ve restoran işletmelerinin temel faaliyet konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
 • Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olarak, meslek alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir.
 • Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek hazırlama ve mutfak planlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 • İş güvenliği kurallarına uyar ve mutfakta iş güvenliği kurallarını alır.
 • Mutfak planlaması ve organizasyonu bilgi ve becerisine sahip olur.
 • Ekmek ve pastane ürünlerini hazırlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 • Menü hazırlama ve yiyecek içecek maliyetlerini hesaplama becerisine sahip olur.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.

KARİYER OLANAKLARI

Aşçılık programı mezunlarımız aşağıdaki alanlarda çalışabilirler:

 • Oteller
 • Turistik tesisler
 • Catering firmaları
 • Restaurantlar
 • Pastacılık sektörü
 • Yiyecek içecek işletmeleri
 •  Ağırlama sektörü
 • Gıda fabrikaları
 • Aşçılık eğitimi veren kurumlar
 • Özel veya resmi kurumların mutfakları

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Aile ve Tüketici Bilimleri
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Gıda Mühendisliği
 • Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

 

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Aşçılık Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Aşçılık alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

Okulumuzda Aşçılık Programı 2016 yılında, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.

Aşçılık programı, sektörün ihtiyacı olan aşçılık mesleğini yapabilecek, gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış, gelişime açık, araştırmacı, yaratıcı, çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen, insan ve çevre sağlığına önem veren, mesleki yabancı dil bilgisine sahip, iş hayatını pratik etmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’ li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Aşçılık Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Aşçılık alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması  gerekir.

PROGRAM PROFİLİ

Aşçılık Programı otel, lokanta, yemek fabrikası, fast food, pastane vb. yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, hızlı ve düzenli çalışabilen, dikkatli, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, girişimci, yaratıcı, aktif iletişim kurabilen, özgüven sahibi, mesleki yabancı dil ve terimlere hâkim, nitelikli ve lider özelliklere sahip, sektörde tercih edilen  bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Aşçılık Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Aşçılık programında   öğrencilerimize, Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi, Menü Planlama, Gıda  Teknolojisi, Gıda Hijyeni ve Mesleki Etik, Mutfak Uygulamaları, Türk Mutfağı,  Dünya Türk Mutfakları, Yöresel Mutfaklar, Ekmek ve Pasta Yapım Teknikleri, Yiyecek ve İçecek Yönetimi ve Maliyet Kontrolü, Mutfak Yönetimi, Girişimcilik, İşletme Bilgisi, Kalite Yönetim Sistemleri, Mutfak Ürünleri, Mesleki Uygulama    gibi geniş bir yelpazede  eğitim sunularak, sektörün istediği kapsamda güncel bilgiler  verilmekte, uygulamalı derslerimizle öğrencilerimiz, yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış olarak mezun edilmektedir.

Programda yer alan Yabancı Dil, Seçmeli Yabancı Dil ve Mesleki Yabancı Dil dersleri ile aşçılık alanındaki yenilikleri takip etmesi, dünya mutfağı ile ilgili kaynaklardan yararlanabilmesi amaçlanmaktadır.

Bunun yanı sıra paneller, teknik dersler, seminerler, kariyer günleri, araştırmalar, yarışmalar, işletmelere teknik geziler, öğrenci kulüp etkinlikleri ile öğrencilerimizin hem sosyalleşmeleri hem de iş hayatına hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Okulumuzda aşçılık eğitimi, sektör üniversite işbirliği çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.

Aşçılık programımızda uyguladığımız 3+ 1 İşletmelerde Mesleki Uygulama Eğitimi kapsamında, öğrencilerimize, protokol yapılan işletmelerde 3. Veya 4. Dönem Mesleki Uygulama yaparak sektörü yakından tanıma, kendilerini geliştirme ve kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürme olanağı sağlanmaktadır. Bu uygulama aynı zamanda mezuniyet sonrası iş bulma olanakları da sağlamaktadır.

Eğitimler, donanımlı mutfak atölyeleri, otel ve restoran mutfakları, konferans salonu, kütüphane ve teknolojik donanıma sahip sınıflarda verilmektedir.

Yapılan sınavı kazanan ve şartları yerine getiren öğrencilerimiz, Erasmus Programı kapsamında yurt dışında staj yapma olanağına sahiptirler.

Bu program ile sektördeki aşçı ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, sahip olduğumuz gastronomi mirasının korunması, yemek kültürümüzün geliştirilmesi, gastronominin turizm alanına vereceği katkıların arttırılması, yeme-içme hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi birçok alanda da önemli adımların atılması için çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

Aşçılık programı mezunlarımız, dikey geçiş sınavı ile diğer üniversitelerin ilgili lisans programlarında ve Açık Öğretim Fakültelerinde öğrenim görebilirler.

 PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını kavrar ve bu kuramlarını kullanarak yiyecek-içecek sektörü ile ilgili   olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanır.
 • Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olur.
 • Temel sosları ve türevlerini hazırlayabilir ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilir.
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olur, Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilir.
 • Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlar.
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olur.
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilir.
 • Otel ve restoran işletmelerinin temel faaliyet konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
 • Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olarak, meslek alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir.
 • Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek hazırlama ve mutfak planlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 • İş güvenliği kurallarına uyar ve mutfakta iş güvenliği kurallarını alır.
 • Mutfak planlaması ve organizasyonu bilgi ve becerisine sahip olur.
 • Ekmek ve pastane ürünlerini hazırlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 • Menü hazırlama ve yiyecek içecek maliyetlerini hesaplama becerisine sahip olur.  
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Mezun olan öğrencilerimiz ‘’Aşçı Meslek Elemanı ‘’ unvanı alarak turistik belgeli işletmelerde otellerde, restoranlarda, pastanelerde, catering şirketlerinde, uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında;

 • Aşçıbaşı
 • Aşçıbaşı yardımcısı
 • Kasap
 • Soğuk mutfak şefi
 • A’la carte şefi
 • Kahvaltı mutfağı şefi
 • Sıcak mutfak şefi
 • Personel mutfağı şefi 
 • Pastacı
 • Araştırma şefi
 • Mutfak bilimcisi
 • Yiyecek-içecek müdürü 
 • Yemek tedariği yöneticisi
 • Mutfak yöneticisi
 • Restoran koordinatörü
 • Restoran müdürü vb. kadrolarda çalışabilirler.

Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi isimleri altında da topluma hizmet   edebilmekte ve mesleki kariyerlerine yön verebilmektedirler.

 ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

 Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

LİSANS PROGRAMLARI

 • Aile ve Tüketici Bilimleri
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Gıda Mühendisliği
 • Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği

SINAVLAR

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40; yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (DANO) en az 2.00 olması gerekir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.