Ana içeriğe atla

 

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Anestezi Programı, 2020-2021 Akademik yılında öğrenci alımı yapmaya başlamıştır. Anestezi Programı, anestezi alanında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, temel bilgisayar programları ve ileri teknolojiyi kullanan, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranan, katılımcı, birey, halk sağlığı, çevre koruma , iş güvenliği konularında yeterli bilinç ve donanıma sahip nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Programın amacı; ameliyat için hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayacak ve anestezi işlerinde hekime yardımcı olacak yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. 

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Anestezi alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • Anestezi alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 
 • Anestezi alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
 • Anestezi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
 • Anestezi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Anestezi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet
 • AÖF Fakültelerinin lisans programları

KARİYER OLANAKLARI

  Ameliyatla tedavi yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle programımızdan mezun olan öğrencilerimiz anestezi ihtiyacı duyulan her alanda çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.

 • Sağlık kurumlarında (Devlet, özel, kamu ve üniversite hastaneleri),
 • Doğumevleri
 • Ağrı Klinikleri
 • Özel Klinikler de iş bulabilirler.

PROGRAMIN PROFİLİ

Programın temel amacı anestezi ihtiyacı duyulan tüm cerrahi girişimler öncesi hastanın hazırlığını yapabilecek, cerrahi girişim esnasında anestezi uzmanına destek verebilecek ve sonrasında hastanın denetimini üstlenebilecek profesyonel teknikerleri yetiştirmektir. Programın amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve aneljezi uygulamalarında gerekli donanımların hazırlığı ve kullanımı, uygulamalar sırasında hayati fonksiyonların takibi ve kayıtlarının tutulması, özel hasta ve ameliyat türlerinde anestezi uygulamalarında ekip içerisinde yasal çerçeveler ve etik kurallara uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine getirebilme bilgi ve becerisi gelişmiş, kendini alanı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve güncelleme yetisine sahip bireyler yetiştirmektir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Anestezi alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • Anestezi alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 
 • Anestezi alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
 • Anestezi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
 • Anestezi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Anestezi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 

Mezunların İstihdam Profilleri

Ameliyatla tedavi yöntemlerinin giderek artmasına bağlı olarak anestezi teknikerlerine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle mezunlarımız anestezi ihtiyacı duyulan her alanda çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.

 • Devlet, özel, kamu ve üniversite hastaneleri,
 • Doğumevleri
 • Ağrı Klinikleri
 • Özel Klinikler de iş bulabilirler.

ÜST DERECE PROGRAMINA GEÇİŞ

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet
 • AÖF fakültelerinin lisans programları

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklidedir.)

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir..

PROGRAM OLANAKLARI

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda her biri alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Eğitimler; donanımlı akademik kadro sayesinde güçlü bir teorik eğitim ve temel mesleki becerilerin yer aldığı uygulamalı eğitimler yer almaktadır. Hastanelerin çeşitli bölümlerinde uygulamalı eğitim ile çalışma alanlarını tanıma ve deneyimleme imkanı bulunmaktadır.   

Bununla birlikte, anestezi alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir.