Ana içeriğe atla

Amaç

Programın amacı; ameliyat için hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayacak ve anestezi işlerinde hekime yardımcı olacak yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir..

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ANE1110701TEMEL FİZYOLOJİTürkçe2-4
ANE1110608ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONA GİRİŞ ITürkçe2-4
ANE1110609KLİNİK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ITürkçe2-4
ANE1111019TEMEL MESLEKİ BECERİLER ITürkçe1+2-4
ANE1110836TEMEL ANATOMİTürkçe2-4
ANE1110921KARİYER PLANLAMATürkçe1-2
ANE1110728TIBBİ TERMİNOLOJİTürkçe2-3
AIT1110360ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
TUD1110358TÜRK DİLİ I (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
YAD1110361YABANCI DİL I (UZAKTAN EĞİTİM)İngilizce2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ANE1210701TEMEL FİZYOLOJİTürkçe2-4
ANE1210613TEMEL FARMAKOLOJİTürkçe2-4
ANE1210614ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONA GİRİŞ IITürkçe2-4
ANE1210615KLİNİK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON IITürkçe2-4
ANE1210616ANESTEZİK FARMAKOLOJİTürkçe2-4
ANE1210839ENFEKSİYON HASTALIKLARI, STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİTürkçe2-4
ANE1210984TEMEL MESLEKİ BECERİLERTürkçe1+2-5
ANE1211071FARMAKOLOJİTürkçe2-4
ANE1211072TEMEL MESLEKİ BECERİLER IITürkçe1+2-4
ANE1210399TEMEL MESLEKİ BECERİLERTürkçe1+4-5
ANE1210738İLK YARDIMTürkçe2+1-4
AIT1210381ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
TUD1210364TÜRK DİLİ II (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
YAD1210374YABANCI DİL II (UZAKTAN EĞİTİM)İngilizce2-2

Program Yeterliliği

Bilişsel, Uygulamalı

Anestezi ihtiyacı duyulan her türlü cerrahi işlem öncesinde, işlem sırasında ve sonrasında anestezi uzmanı ile koordinasyon içerisinde anestezi uygulamalarını yapar.
Anestezi cihaz ve ekipmanlarının işlem öncesinde hazırlığını ve işlem sonrasında kontrolünü yapar.
Hastanın ihtiyacına göre anestezi uzmanının uygun gördüğü ilaç, sıvı, kan ve kan ürünlerini hazırlar ve uygular.
İşlem sırasında hastanın monitörizasyonunu sağlar, vital bulgularını kontrol eder ve order edilen tüm tedavileri uygular.


İstihdam Olanakları

Ameliyatla tedavi yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle programımızdan mezun olan öğrencilerimiz anestezi ihtiyacı duyulan her alanda çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Sağlık kurumlarında (Devlet, özel, kamu ve üniversite hastaneleri), Doğumevleri Ağrı Klinikleri Özel Klinikler de iş bulabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar; Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, AÖF Fakültelerinin lisans programları.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders10
İlişkili Ders Sayısı / 0/36

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu