Ana içeriğe atla
1

Misyon

Meslek yüksekokulumuzda öğrenim gören engelli öğrencilerin meslek yüksekokulundaki olanaklara ve hizmetlere erişimlerini sağlamaya; öğrencilerin akademik, sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmayı amaçlar.

Vizyon

Tüm bireylerin herhangi bir ayrıcalığa maruz kalmadan eşit hak ve imkânlara sahip olarak eğitim-öğretim gördüğü, akademik/sosyal hizmetlerden yararlanabileceği bir üniversite olmak; disiplinler arası yapılacak akademik ve sosyal çalışmalarda yenilikçi, erişebilir bir üniversite olmaktır.

Amaç - Görev

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Engelli Öğrenci Komisyonu’nun amacı; yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin evrensel ve insan haklarına ilişkin değerler ışığında gerekli akademik, idari, fiziksel, sosyal ve psikolojik ortamlarının hazırlanmasını sağlamak ve toplumsal, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarına kayıt olan engelli öğrencilerin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan öğrenimleri boyunca ihtiyaçlarını karşılamak ve muhtemel engeller için çözüm üretmek, çeşitli etkinlik, seminerler ve işbirlikleri ile engelliliğe yönelik faaliyetler yapmak ve akademik ve idari personelin ve öğrencilerin farkındalık düzeyini artırmak, özel gereksinimli öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarını sağlamak ve desteklemek komisyonun görevleridir.

Çalışma İlkelerimiz

Gizlilik: Engelli Öğrenci Komisyonu, engelli olduğunu beyan eden öğrencinin durumunu, kendisinin izni alınmadan, kimliğini ortaya çıkartacak bir biçimde, başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz.

Gönüllülük: Engelli Öğrenci Komisyonu, öğrencilerin engellerini beyan edebilmeleri için fırsatlar tanır, ancak birime başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencileri zorlamaz.

Saygı: Engelli Öğrenci Komisyonu, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir.

Akademik fırsat eşitliği: Engelli Öğrenci Komisyonu, engelli öğrencilerin akademik sorumluluklarını yerine getirme sürecinde, öğrencinin engel durumuna göre uyarlanmış öğrenme ve değerlendirme yöntemleri sunulması için gereken çalışmaları ilgili kişi ve birimlerle birlikte yürütür.

Erişilebilirlik: Engelli Öğrenci Komisyonu, engelli öğrencilerin üniversite yaşantısını fiziksel, akademik ve sosyal bakımlardan erişilebilir kılmak için, üniversitenin ilgili birimleriyle birlikte çalışır.

Geri bildirime açıklık: Engelli Öğrenci Komisyonu geri bildirime açıktır; öğrencilerden, akademik ve idari personelden aldığı geri bildirimleri daha iyi hizmet verebilmek için bir fırsat olarak değerlendirir.

Sorumluluk: Engelli Öğrenci Komisyonu, engelli öğrencilerin gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturma konusunda hizmet vermekle sorumlu olduğu kadar birime başvuran öğrenci de sürecin işlemesinde bireysel sorumluluklara sahiptir.