Ana içeriğe atla

Amaç

İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı, hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, yaşam kurtarıcı ve hastada kalıcı engelleri önlemeye yönelik tıbbi müdahaleleri yapabilen, uygun acil müdahale yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen, hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

İlk ve Acil Yadım alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 124 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
İAY1110416TEMEL MİKROBİYOLOJİTürkçe2-4
İAY1110387TEMEL FARMAKOLOJİTürkçe2-4
İAY1110391TEMEL TOKSİKOLOJİTürkçe2-4
İAY1110749TEMEL ANATOMİTürkçe2-4
İAY1110750TEMEL FİZYOLOJİTürkçe2-4
İAY1110921KARİYER PLANLAMATürkçe1-2
İAY1110728TIBBİ TERMİNOLOJİTürkçe2-3
AIT1110360ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
TUD1110358TÜRK DİLİ I (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
YAD1110361YABANCI DİL I (UZAKTAN EĞİTİM)İngilizce2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
İAY1210395ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE STERİL. VE DEZENFEK. YÖNT.Türkçe2-4
İAY1210396İLK VE ACİL YARDIMDA FARMAKOLOJİTürkçe2-3
İAY1210399TEMEL MESLEKİ BECERİLERTürkçe1+4-5
İAY1210751ACİL HASTA BAKIMI ITürkçe2+6-7
İAY1210985ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE STERİL. VE DEZENFEK. YÖNT.Türkçe3+1-6
İAY1210986İLK VE ACİL YARDIMDA FARMAKOLOJİTürkçe2-4
İAY1210987ACİL HASTA BAKIMI ITürkçe2+1-4
İAY1210988TEMEL MESLEKİ BECERİLERTürkçe1+2-5
İAY1210400ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ITürkçe2-4
AIT1210381ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
TUD1210364TÜRK DİLİ II (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
YAD1210374YABANCI DİL II (UZAKTAN EĞİTİM)İngilizce2-2

Program Yeterliliği

Alana Özgü Yetkinlik

Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde acil hasta ve yaralıya müdahale sırasında, mevzuatın belirttiği akış çizelgelerini uygular.
Hasta mahremiyetine önem verir.


İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Gerekli durumlarda hem hastayı hem de kendisini psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır.
Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Acil sağlık hizmetlerinin evrensel ve ülkemizdeki durumu ve paramediğin bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını bilir, güncel süreçleri takip eder.


İstihdam Olanakları

112 Acil Yardım İstasyonları Özel Ambulans Şirketleri Devlet Hastane Acil Servisleri Özel Hastane Acil Servisleri İtfaiye Kurtarma Birimleri Özel Şirketler Havaalanları Spor Müdürlükleri

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. İlk ve Acil Yardımda Mesleki Uygulama I ve II derslerinde tutulan günceler, öğretim elemanı ve kurumun vereceği değerlendirme ve uygulama/teorik sınavlar ölçme ve değerlendirme de kullanılacaktır.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders10
İlişkili Ders Sayısı / 0/36

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu