Ana içeriğe atla

Amaç

hastanelerin ameliyathanelerde, operasyon öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar konusunda uzmanlaşarak teorik ve pratik yetkinliğe sahip, multidisipliner çalışma yapısına uyumlu yardımcı sağlık personeli eğitimi almak

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde gerekmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
AHM1110701TEMEL FİZYOLOJİTürkçe2-4
AHM1110703İLKYARDIMTürkçe2+1-4
AHM1110711AMELİYATHANE TEKNOLOJİLERİTürkçe3-4
AHM1110712AMELİYATHANE YÖNETİMİ ITürkçe3-4
AHM1110713TEMEL ANATOMİTürkçe2-4
AHM1110921KARİYER PLANLAMATürkçe1-2
AIT1110360ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
TUD1110358TÜRK DİLİ I (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
YAD1110361YABANCI DİL I (UZAKTAN EĞİTİM)İngilizce2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
AHM1211000TEMEL FARMAKOLOJİTürkçe2-4
AHM1210714ENFEKSİYON HASTALIKLARI, STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİTürkçe2-3
AHM1210715AMELİYATHANE YÖNETİMİ IITürkçe4-6
AHM1210716TIBBİ TERMİNOLOJİTürkçe2-4
AHM1210978AMELİYATHANE YÖNETİMİ IITürkçe1+2-6
AHM1210979TEMEL MESLEKİ BECERİLERTürkçe1+2-5
AHM1210613TEMEL FARMAKOLOJİTürkçe2-4
AHM1210399TEMEL MESLEKİ BECERİLERTürkçe1+4-5
AIT1210381ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
TUD1210364TÜRK DİLİ II (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
YAD1210374YABANCI DİL II (UZAKTAN EĞİTİM)İngilizce2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

1. Tıbbi terminolojiyi bilir ve kullanır.
2. Teorik ve pratik bilgilerini Ameliyathane ortamında kullanır.


İstihdam Olanakları

Ameliyathane Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektör hastanelerinin, her türlü cerrahi operasyonun yapıldığı ameliyathanelerinde, girişimsel işlem yapılan radyoloji ünitelerinde, plastik cerrahi işlemlerinde, saç ekimi, endoskopik girişimlerde, diş cerrahisi yapılan alanlarda rahatlıkla iş bulabilirler. Ayrıca öğrencilere verilen Sağlık Teknolojisi dersi sayesinde hastanelerde kullanılan hastalara kapalı operasyon imkanı tanıyan laparoskopları, robotik cerrahi ekipmanlarını, endoskopi cihazları gibi son teknoloji tıbbi cihazları tanır ve kullanımda yetkinlik kazanılar.

Üst Dereceye Geçiş

ğitime devam etmek isteyen mezunlarımız DGS sınavı sonrası, hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, sağlık hizmetleri yönetimi gibi bölümlere lisans tamamlayarak kariyerlerine devam edebilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders10
İlişkili Ders Sayısı / 0/25

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu