Ana içeriğe atla

 

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği programı, Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenim Program’larından biridir. Staj Hareketliliği, bir öğrencinin Avrupa Birliği Ortak ülkelerinde veya katılımcı bir Avrupa ülkesinde bulunan bir kuruluşta, üniversite veya akademik merkezde, kendi alanında yaptığı mesleki ve idari çalışma süresidir. Yerleştirmeler öğrencilere işgücü piyasası gereksinimlerine uyum sağlamak, özel beceriler edinmek ve iş deneyimlerini iyileştirmek konusunda yardımcı olur. Staj Hareketliliği süresi en az 2 ay (60 gün) olmalıdır. Öğrenciler staj hareketliliği için çalışmak istedikleri kurumdan kabul mektubu almakla yükümlüdürler. Staj hareketliliği süresi boyunca kalacakları yerin belirlenmesi öğrencilerin sorumluluğundadır. Karşı kurumdan tavsiye alabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, bu çalışmalarını zorunlu stajları karşılığında 6 AKTS olarak transfer edebilmektedir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği programı 1. Sınıf öğrencilerimiz için en geç 2023-2024 Güz dönemi başlangıcı tarihinden önce sona ermelidir. Öğrenciler çalışma tarihlerini bu kurala göre belirlemelidirler.
         
Erasmus+ Staj Hareketliliği programına katılmak isteyen öğrenciler aşağıdaki kuralları takip etmelidirler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmaları
 • Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olması (mezun durumunda olan öğrencilerimiz, henüz öğrenciyken başvurularını gerçekleştirirlerse, mezun olduktan sonra 12 aya kadar staj hareketliliği gerçekleştirebilmektedirler)
 • Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus+ staj programına başvurmasına mani değildir.
 • Erasmus+ staj programına gitmeden önce programının birinci yılının başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Katılacak öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,20/4.00 olması gerekmektedir.

Başvuru nasıl gerçekleştirilir?

 1. Başvurular https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/  adresinden yapılmalıdır.
 2. Öğrenciler edevletten aldıkları transkript ve kurum tarafından yapılan yabancı dil sınavı ile başvuru yapabileceklerdir.
 3. Seçim kriterleri: 
  Akademik başarı düzeyi: % 50
  Dil becerileri: % 50 (İSSB tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavından en az 55/100 alınması gerekmektedir.)
 1. %50 dil sınavı notu ve %50 not ortalamasından oluşan seçim notuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru, bütçe kontenjanı dahilinde seçim sıralaması yapılacaktır.
 2. Nihai puan üzerinden hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri www.issb.edu.tr adresinde detaylı yer almaktadır.
 3. Davet Yazısı (Kabul Mektubu): Staj yapmak istediğiniz kuruluştan aldığınız/alacağınız kabul mektubu başvuru aşamasında sisteme yüklenmek zorunda değildir.
 4. Erasmus+ Staj Hareketliliği programı 1. Sınıf öğrencilerimiz için en geç en geç 2023-2024 Güz dönemi başlangıcı tarihinde sona erecek şekilde planlanmalıdır. 1. Sınıf Öğrencileri çalışma tarihlerini bu kurala göre belirlemelidirler. 2. sınıf öğrencileri staj hareketliliğini en geç 15 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlamak zorundadır.

Başvurunuz, koordinatörlük tarafından (Öğr. Gör. Dr. Enis AKAY, Öğr. Gör. Kiraz ÇİFÇİBAŞI DURNA) incelenecek olup eksik evrak olması durumunda red, tam evrak yüklenmesi durumunda onay verilecektir.

Önemli not: Avrupa’daki ev sahibi kuruluş tarafından gönderilen kabul mektubu* online başvuru yapıldıktan ve kabul edildikten sonra en geç 12 Haziran 2023 tarihine kadar portala yüklenmesi zorunludur.

* Öğrenciler ev sahibi ülkede Avrupa Birliği Kuruluşlarına, AB programlarını yürüten kuruluşlara ve elçiliklere yerleştirilemezler. Kabul mektubu en az bir sayfalık bir mektup şeklinde olmalı ve öğrencinin gün, ay ve yıl olarak hangi aralıklarda görev yapacağı (en az 60 gün), stajyer olarak hangi görevleri üstleneceğini kısaca içermelidir, karşı kurumdan kaşe ve imzalı olarak istenmelidir. Taranmış belgeler kabul edilmektedir.
* Kabul mektubu içinde bulunması gereken bilgiler için lütfen örnek mektubu inceleyiniz ve kabul alacağınız kurumların hazırlayacağı belgede bu bilgilerin bulunmasını sağlayınız. Kabul mektubunuz kaşe ve imzalı olmalıdır.

2023-1-TR01-KA131-HED-000146814 projesi için duyuruları takip ediniz.

 • Yükseköğretim kurumları, Merkezin belirlediği seçim ölçütlerine göre staj faaliyetine katılacak öğrencilerini seçerler. Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanması ve tercih sırası/puan/bütçe kriterlerine göre gerçekleştirilir.
 • Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır.
 • Başvuru belgeleri uygunluk kontrolü yapılacaktır. Uygun olan başvuru sahipleri dil sınavına çağrılacaktır.
 • %50 dil sınavı notu ve %50 not ortalamasından oluşan seçim notuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru, bütçe kontenjanı dahilinde seçim sıralaması yapılacaktır.

 

 • Nihai puan üzerinden hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:

*8 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

**9 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

***10 Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

 • Adayların portal üzerinden başvuru yapabilmeleri için yüzyüze yapılacak olan dil sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınav B2 seviyesinde düzenlenecek ve sınav barajı 55/100 olacaktır. Başvuran öğrencilerin sınav tarihi için https://issb.edu.tr/ uzantılı mail adresini takip etmeleri gerekmektedir). İngilizce dil sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmek tüm başvuru sahipleri için zorunludur ve sınava girmeyenlerin mazeretlerinin, mücbir sebepler dâhil kabul edilmeyeceği ihtaren bildirilir.
 • ÖNEMLİ NOT: Öğrencilerimiz, başvuru esnasında belirttikleri e-posta adresleri dikkate alınmaksızın, tüm bilgilendirmeler issb.edu.tr uzantılı e-posta hesaplarından yapılacaktır.

 • Erasmus+ Staj Hareketliliği yapacak olan öğrencilerimizin sağlık, kaza ve kişisel sorumluluk maddelerini kapsayan ve seyahat tarihleri için geçerli olan bir sigorta yaptırmaları ve sigorta poliçesinin bir kopyasını belirtilecek tarihe kadar ofise iletmeleri gerekmektedir.
 • Hibeler, yurt dışında geçirilen dönemin masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. Öğrencilere yurtdışında bulundukları faaliyet süresi boyunca, yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflara yardımcı olmak üzere Erasmus hibeleri verilir. Bununla birlikte, öğrenciler hibe almaktan feragat da edebilirler.
 • Hibe tahsis edilemeyen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus+ öğrencisi olabilirler.
 • Erasmus+ Staj hareketliliğine ilişkin hibe hesaplamasında kullanılacak yöntem Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiştir. Toplam gün sayısı, staj yapılan kurumun bulunduğu ülke için belirlenen aylık hibe miktarı ile çarpılarak ortalama 1 ayda bulunan gün sayısı olarak baz alınan 30'a bölünür. Elde edilen toplam hibe miktarı, öğrenci için öngörülen hibe miktarıdır ve öğrencinin reel olarak gerçekleştirdiği ve staj yapılan kurumdan imzalı olarak getireceği katılım belgesindeki tarihler hareketlilik sonunda kontrol edilerek, öğrencinin en son hak ettiği hibe hesaplanacaktır. Öğrenciye verilecek hibe “Yararlanıcı Modülü- Beneficiary Module (BM)” kullanılarak hesaplanır.
 • Yararlanıcı Modülü (BM) başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin, asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin; öğrenim hareketliliğinde 1 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.
 • Seçilen öğrencilerle/yeni mezunlarla Yararlanıcı Modülünde (BM) hesaplanan azamî hibe miktarını içeren sözleşmeler imzalanır. İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 70 ‘i ödenir.
 • İkinci taksit olan %30’luk hibe ödemesi, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından istenen belgeleri teslim etmeyen, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur. Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

* Bu rakamların yıldan yıla değişiklik gösterebilmekte olup sonraki yıllar için bir emsal teşkil etmemektedir. 2022-1-TR01-KA131-HED-000053762 projesi için tahsis edilen hibe miktarları aşağıdaki gibidir.

 • Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.
 • Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır. 
 • UYARI: Staj faaliyetinde bulunulacak kurumun yükseköğretim kurumu olması durumunda, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesini kapsamalıdır. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.
 • Erasmus+ kapsamında yurt dışındaki staj faaliyetleri; en az 2 ay olarak gerçekleştirilebilir.

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 -Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

Staj Yeri Bulma Araçları:

Staja yapacak uygun bir yer bulmak için kullanabileceğiniz bazı araçlar aşağıda yer almaktadır.

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği programına katılmak isteyen öğrencilerimizin staj yerlerini kendileri bulmaları gerekmektedir. Staj yeri ararken yurtdışındaki firmalarla yazışmalarınızda kullanabileceğiniz alttaki taslak e-mail metnini lütfen inceleyiniz. Ayrıca karşı kurumlara e-mail atarken ek olarak CV’nizi ve katıldığınız proje vb. gibi ekleri eklemenizde fayda olacaktır.

Seçilen öğrenci için Meslek Yüksekokulumuz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan yazılar:

 • Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartmak için yazı
 • Vize başvuru yazısı 

Erasmus+ Staj Hareketliliğine hak kazanan adayların izlemesi gereken yol için tıklayınız.

Hareketlilik öncesi ve faaliyet sırasında hazırlanması gereken belgeler:

 •  Öğrencinin portal üzerinden başvuru yapması,

                                Ek 1 - Not çizelgesi (Transkript),

 •  Öğrencinin seçildiğine ilişkin öğrenciye yapılan yazılı bildirim veya toplu ilan,
 •  Misafir olunacak kurumdan alınan kabul belgesi (Acceptance Letter),
 •  Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Erasmus+ Yükseköğretim staj hareketliliği için hibe sözleşmesinin imzalı bir nüshası ve ekleri:

                             Ek 1 - Öğrenim Anlaşması

                             Ek 2 - Genel Şartlar: Genel Şartların yükseköğretim kurumunda muhafaza edilecek nüshada bulunması zorunlu değildir.

                             Ek 3 - Öğrenci Beyannamesi: Tek nüsha halinde öğrenciye verilir, dosyasında bulunması zorunlu değildir.

 • Staj Anlaşması (Learning Agreement For Traineeships) Karşı kurum tarafından imzalanmış olacak.
 • Sigorta poliçesi
 • Öğrenciye yapılan ödeme ile ilgili dekont veya öğrenciye yapılan ödemenin ayrıntılarını ihtiva eden banka ekstresi
 • Vize ve pasaport fotokopisi
 • Learning Agreement For Traineeships belgesinin "After the mobility" kısmının karşı kurum tarafından doldurulup ıslak imzalanmış hali
 • Certificate of Attendance(Katılım Sertifikası)
 • Akademik tanınırlık belgesi
 • Arrival form (karşı kurumdan imzalı)
 • Öğrenci staj faaliyeti nihai raporu (Hareketlilik bitiş tarihinden sonra Avrupa Komisyonu tarafından, hareketliliğe yönelik soruları içeren bir anket yollanacaktır. Anketin 30 gün içinde online tamamlanması gerekmektedir)

Giriş ve çıkışı gösteren pasaport ile vize fotokopisi

NOT: Pasaport ve vize işlemlerine misafir olunacak kurumdan “davet mektubu” geldikten sonra başvurulmalıdır.

 • Harçsız Öğrenci Pasaportu için Dilekçe: Vize işlemlerine başlamadan önce, pasaportunuz yok ise çıkartınız, var ise süresinin yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartmak 25 yaşından büyük öğrenciler Erasmus Koordinatörlüğü’nden dilekçeyle önceden talepte bulunmaları gerekir. Talep dilekçenizi [email protected] adresinden mail yoluyla talep edebilirsiniz.
 • Confirmation Letter: Öğrenci,Kabul Belgesi geldikten sonra vizeye başvurmadan önce Teyit Belgesini (Confirmation Letter- Erasmus hibesi alacağınıza dair resmi bir belgedir) Erasmus Koordinatörlüğü'nden talep edebilir (belgeyi [email protected] adresinden mail yoluyla talep edebilirsiniz). Bu belge, Erasmus öğrencisi olduğunu ve hibe alacağını teyit eder. Kabul Mektubunuz ve Teyit Belgeniz elinize geçtikten ve ilgili konsolosluğun istediği diğer evrakları tamamladıktan sonra derhal vize için ilgili konsolosluğa başvurunuz.

ÖNEMLİ NOT: Hibeli/hibesiz tüm Erasmus+ öğrencileri için yukarıdaki işlemler geçerlidir. Öğrencilerin yurt dışında bulundukları süre içinde derslerine veya stajlarına devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurt dışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin % 30’si ödenmez.

 *29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

İSSB Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü

E-posta: [email protected]

Koordinatör: Öğr.Gör.Enis AKAY- [email protected]

Koordinatör yardımcısı: Öğr.Gör. Kiraz ÇİFÇİBAŞI DURNA - [email protected]