Ana içeriğe atla

Türkiye’de Erasmus Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesinde Erasmus Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

 • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek.
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek.
 • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek.

Kaynak: Ulusal Ajans

 1. Erasmus Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı personel olunması,
 2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
 3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

Not: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir.

Türkiye’de Erasmus Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin eğitim alma amaçlı hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Personel Eğitimi Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir:

 1. Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği 
  Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.
 2. Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği
   

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

Hareketlilik her sene belirlenen proje dönemi içerisinde gerçekleştirilmelidir. Başvuruda bulunmadan önce gidilecek kurum ile iletişime geçilmesi ve davet mektubu (invitation letter) gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için Erasmus Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.
Kaynak:Ulusal Ajans