Ana içeriğe atla

Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde 1) Yatay Geçiş

2 Mayıs 2014 tarihli 28988 sayılı Resmi Gazete'de YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve bu yönetmeliğe ilişkin yayımlanan  "Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-I Uygulama Esasları" uyarınca adaylar geçmek istedikleri diploma programına merkezi yerleştirme puanları ile yatay geçiş yapabilirler.

Başvurular

Başvurular, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formu ve başvuru için gerekli belgeler ile birlikte Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine şahsen ve elden yapılmaktadır.

2023 - 2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi yatay geçiş başvuru – kabul takvimi için tıklayınız.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Program Kontenjanları ve Ücretler

 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi merkezi yerleştirme puanı ile (Ek Madde1) yatay geçiş kontenjanları ve öğrenim ücretleri için tıklayınız.

Başvuru Koşulları

 1. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
 2. 2016-2017 eğitim öğretim döneminden önce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanabileceklerdir. Bu durumdaki adayların intibakları ilgili kurullar tarafından yapılacaktır. (İntibaklar sonrasında yarı/yıl kaybı yaşanabilir.)
 3. Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar yıllık kontenjan ayrılacaktır.
 4. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde ilgili yükseköğretim programına başvuru yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanları dikkate alınacaktır.
 5. Söz konusu madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %20’unu geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılacak olup, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.
 6. Yükseköğretim  kurumlarındaki M.T.O.K Programlarının sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara kayıtlı öğrencilerin ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri programlar için başvuru yapabileceklerine dikkat edilmelidir.
 7. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerine, ayrıca bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu öncelikler dikkate alınacaktır.
 8. Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, adayların bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.
 9. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacak olup başvuru alınmayacaktır.
 10. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınacak olup, başarı vb. şart aranmayacaktır.
 11. Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebileceklerdir.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Başvuru Formunun aslı (Forma ulaşmak için tıklayın)
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 3. Onaylı Öğrenci Belgesi.
 4. Onaylı Not Dökümü ( transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumundan almış olduğu ve bütün derslerini ve notlarını gösteren resmi belge (yabancı dilde olan not dökümlerinin Türkçeye çevirisinin yapılmış olması gerekmektedir.)
 5. ÖSYS yerleşti sonuç belgesi.
 6. ÖSYS (YKS ve Yerleştirme puanı dahil) sonuç belgesi.
 7. Öğrencinin disiplin cezası alıp almadığını belirten belge.
 8. Öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda almış olduğu ve not dökümünde yer alan derslerin onaylı içerikleri.
 9. Kayıtlı olduğu programa yatay geçiş / kurum içi yatay geçiş / Ek Madde 1 ile yatay geçiş yapıp yapmadığını gösterir belge.

Değerlendirme ve Sonuçlar

Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun oluşturduğu komisyonlarca yapılır. Adayın kabulüne İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu karar verir.

Değerlendirme sonuçları, başvuru – kabul takviminde ilan edilen tarihte Meslek Yüksekokulumuz web sitesinde duyurulur.

Kayıtlar

Adaylar, Meslek Yüksekokulumuza yatay geçiş başvuru takviminde yer alan tarih aralığında kayıt işlemlerini tamamlarlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybederler.

İntibak İşlemleri

Başvuruların değerlendirmesini yapan komisyonlar, başvurusu olumlu bulunan adayların daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alarak, bu derslerden geçiş yapmak istediği programa uygun olan dersleri ve bu derslerin kredi ile not uyarlamalarını belirler ve ilgili yönetim kuruluna sunar.  Yönetim kurulu tarafından kabul ve intibak işlemleri karara bağlanır. Öğrenci İşleri Birimi tarafından öğrencinin Not Belgesine (Transkript) işlenir.