Ana içeriğe atla

12

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak, mezun olan tüm öğrencilerimize, Avrupa’da yaygın olarak kullanılan dillerden birinde (İngilizce) düzenlenmiş Diploma Eki’ni otomatik ve ücretsiz olarak vermekteyiz.

Türkiye tarafından 01 Aralık 2004 tarihinde imzalanan Lizbon Avrupa Yükseköğretim Diplomalarının Tanınması Anlaşması´na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.05.2013 tarih ve B.08.6.YÖK.0.76/195-27407 sayılı kararına istinaden Meslek Yüksekokulumuz, mezun olan tüm öğrencilerimize, Diplomalarıyla birlikte ücretsiz olarak Diploma Eki vermektedir. 

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından verilen Diploma Eki, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO-CEPES tarafından geliştirilen Diploma Eki Modeline uygun olarak hazırlanmaktadır. Diploma eki, Avrupa Yükseköğretim Alanının oluşturulmasını ve güçlendirilerek korunmasını hedefleyen Bologna Süreci’nin önemli bir parçasıdır. Uluslararası hareketlilik arttıkça, kişilerin eğitimleri sonucunda kazandıkları niteliklerin adil biçimde değerlendirilmesi ve uluslararası tanınırlığının sağlanması küresel bir ihtiyaç haline gelmektedir. Diploma eki, bu ihtiyaca bir yanıt niteliğindedir. Diploma ekinin kullanımı, yükseköğretimde şeffaflığı arttırırken, kazanılan niteliklerin adil ve bilinçli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle diploma eki, hem uluslararası hareketliliği hem de hayat boyu öğrenme olanaklarına erişimi kolaylaştıran bir araçtır.

DİPLOMA EKİ NEDİR?

Diploma Eki, diplomaya ek olarak verilen ve diploma sahibinin aldığı eğitimin yapısını, düzeyini, bağlamını, içeriğini ve statüsünü belirli standartlar çerçevesinde tanımlayan bir belgedir.

Diploma eki, uluslararası şeffaflığı ve eğitim sonucunda kazanılan niteliklerin tanınırlığını (diploma, derece, sertifika vs.) iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Diploma eki, bir özgeçmiş, not döküm belgesi, kurumsal denklik garantisi sağlayan otomatik bir sistem ya da orijinal diplomanın bir ikamesi değildir. 

 

DİPLOMA EKİ HANGİ BİLGİLERİ İÇERİR?

 1. Diploma sahibinin kimliği ile ilgili bilgiler
 2. Elde edilen dereceyi tanımlayan bilgiler
 3. Elde edilen derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler
 4. Programın içeriği ve sonuçları ilgili bilgiler
 5. Elde edilen derecenin kullanım alanları
 6. Ek bilgiler
 7. Diploma ekinin onaylanması
 8. Ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi 

 

DİPLOMA EKİ HANGİ FAYDALARI SAĞLAR?

 1. Yurt dışında daha kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir diploma
 2. Akademik kariyer ve eğitimleri süresince kazanmış oldukları yetkinliklerin eksiksiz tanımlanması
 3. Başarılarının ve yetkinliklerinin nesnel bir biçimde tanımlanması
 4. Yurt dışında iş veya ileri seviyede eğitim olanaklarına daha kolay erişim
 5. Öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin teşvik edilmesi

DİPLOMA EKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

 1. Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin şeffaflığını artırır.
 2. Tüm Avrupa´da kabul gören ortak bir çerçeve önerirken, ulusal/kurumsal özerkliği korur.
 3. Kazanılan niteliklerin, farklı bir eğitim sisteminde de anlaşılmasını sağlayarak, doğru değerlendirilmesini sağlar.
 4. Kurumun yurt dışında tanınırlığını artırır.
 5. Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilirliğini artırır.
 6. Kurumların idari birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin olarak sıkça sorulan sorulara kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

Bilgiler, Avrupa Komisyonu erişim sayfasından alınmıştır.

Diploma eki hakkında daha fazla bilgi için lütfen bakınız.

Avrupa Komisyonu

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ds_en.htm

Yükseköğretim Kurulu, Derecelerin ve Diplomaların Tanınması

http://bologna.yok.gov.tr/?page=yazi&c=68&i=69

Bologna Süreci-Avrupa Yükseköğretim Alanı

http://www.ehea.info