Ana içeriğe atla

Danışmanlıklar

Akademik Danışmanlık

Akademik Danışmanlık, meslek yüksekokulumuzda tüm programlarda uygulanan bir sistem olup “Akademik Danışmanlık Yönergesi” kapsamında yürütülmektedir. Bu sistemde, danışman öğretim elemanın, öğrencinin eğitim öğretim süreci boyunca bir rehber görevi üstlenmesi amaçlanmıştır.

Düzenli aralıklara öğrencilerle toplu görüşmeler ve bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmeler danışman öğretim görevlisinin talebinin yanı sıra öğrencilerin talebiyle de gerçekleştirilebilmektedir. Danışmanların görevleri, öğrencilere ders seçimi konusunda yardımcı olmak, seçilmiş derslerin otomasyon sistemi üzerinden onaylanmasını sağlamak, öğrencilere mesleki gelişim ve kariyer planlaması konusunda destek olmak, başarı profillerini izleyerek gerekli durumlarda tedbirlerin alınmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Danışmanlıklar, her programda danışmanların belirlediği gün ve saatinde yüz yüze yürütülmektedir. Bu görüşmeler, “Danışman Haftalık Görüşme Formu” ile kayıt altına alınmaktadır. Danışmanların öğrencilerle yaptığı görüşmelere ait dokümanlar program başkanlığına teslim edilmektedir.

Senkom Uygulamalar

Üniversitemizde tüm dersler, 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren Microsoft Teams üzerinden senkron olarak verilmektedir. Ayrıca, tüm ders materyalleri MEBİS sistemi üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır. Bu kapsamda kullanılan yazılım ve uygulamalar şu şekildedir; Adobe Connect, Microsoft Teams ve MEBİS.