Ana içeriğe atla

PROGRAMIN KISA GEÇMİŞİ

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 2020 yılında İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde mesleki eğitim uygulamalarının ön planda tutulduğu, teorik ve pratik derslerin ortak zeminde buluştuğu ön lisans programı olarak eğitim-öğretimine başlamıştır.

Uzman akademik kadromuz ve sektörün öncü gelen isimlerinin eğitim desteğiyle eğitim-öğretim sürecini devam ettiren programımız; öğrencilerine doğru ışık tutarak insan temasının çok fazla olduğu mesleğimizde; insanların sadece saçına, yüzüne, tenine dokunmaktan ziyade onların ruhuna dokunabilmeyi başarabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

PROGRAMIN PROFİLİ

İçinde bulunduğumuz bu zorlu ve evde kalmak durumunda olduğumuz bu süreçte; sektörümüzün değeri bir kez daha anlaşılmış ve sektördeki nitelikli uzmanlara ihtiyacın arttığı bir süreç başlamıştır. İhtiyaç doğrultusunda Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programına başvuru talepleri oldukça artmıştır. Sürekli güncellenen kaynak ve ders materyalleri ile toplum ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sektöre bilinçli, saygılı, nitelikli, eğitim-öğretim hayatı boyunca tüm bilgi ve becerileri kazanmış araştırmacı uzmanlar mezun etmek hedeflenmiştir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 1. Cildin yapısı, analizi ve hastalıklarını tanır cildin ihtiyacı olan bakım ve tedavi yöntemlerini uygular.
 2. Saçın yapısı ve saçlı hastalıklarını tanır, uygun bakım yöntemlerini uygular.
 3. Kişinin vücut proporsiyonuna göre uygun saç şekillendirme ve renklendirme uygulamaları yapar.
 4. Vücut anatomi ve fizyolojisi hakkında yeterli teorik bilgiye sahiptir.
 5. Çeşitli masaj ve vücut bakım tekniklerini uygular.
 6. El, ayak ve tırnak yapısını bilir, tırnak hastalıklarını tanır.
 7. Son teknoloji protez tırnak ve nail art uygulamaları yapar.
 8. İşletme becerileri, müşteri ilişkileri, ürün satış ve pazarlama yetkinlikleri kazanır.
 9. Sektördeki her türlü yenilik, gelişim ve değişimler hakkında güncel bilgilere sahiptir.
 10. Epilasyon ve depilasyon alanında son sistem sistem uygulama becerileri kazanır.
 11. Profesyonel ürünlerle trend makyaj uygulama becerilerini kazanır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri mezunları, edindikleri mesleki bilgi ve beceriyle alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sektörde fark yaratan nitelikli bireyler olarak oldukça geniş iş olanaklarına sahip olacaktır.

ÜST DERECE PROGRAMINA GEÇİŞ

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

Kimya

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

PROGRAM OLANAKLARI

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı’nda 3 öğretim görevlisi ve alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Eğitimler; saç bakımı ve güzellik hizmetleri atölyesi, konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik donanıma sahip sınıflarda verilmektedir.

Bununla birlikte, sektörden çeşitli düzeylerde uzmanların bilgi ve deneyimlerini aktardığı seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir. Mesleki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla da güzellik merkezlerine, çeşitli güzellik kliniklerine, saç tasarım merkezlerine, firmalara, fuarlara aktif geziler düzenlenmektedir.