Ana içeriğe atla

Amaç

Moda Tasarımı Programı 2010 yılında, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Moda Tasarımı Programı, sektörün ihtiyacı olan kalıp hazırlama becerisi gelişmiş, bilgisayar ortamında ve klasik yöntemlerle modelistlik yapabilecek, yaratıcılığı yüksek, tasarıyı ürüne dönüştürme öngörüsüne sahip, moda trendlerini ve gündemi yakalayan, teorik bilgisini pratiğe aktarabilen bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
MOT1110213KOSTÜM VE MODA TARİHİTürkçe2-2
MOT1110491KUMAŞ VE MALZEME BİLGİSİTürkçe2-2
MOT1110681KALIP HAZIRLAMA ITürkçe2+2-5
MOT1110682DİKİŞ TEKNİKLERİ ITürkçe2+2-5
MOT1110926TEMEL SANAT EĞİTİMİTürkçe1+2-4
MOT1110927ÇİZİM TEKNİKLERİTürkçe2+2-4
MOT1110921KARİYER PLANLAMATürkçe1-2
AIT1110360ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
TUD1110358TÜRK DİLİ I (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
YAD1110361YABANCI DİL I (UZAKTAN EĞİTİM)İngilizce2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
MOT1210231BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA ITürkçe1+2-3
MOT1210233BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI ITürkçe1+2-3
MOT1210493DRAPAJTürkçe1+2-3
MOT1210683MODA RESMİTürkçe2+2-5
MOT1210684KALIP HAZIRLAMA IITürkçe2+2-5
MOT1210685DİKİŞ TEKNİKLERİ IITürkçe2+2-5
AIT1210381ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
TUD1210364TÜRK DİLİ II (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
YAD1210374YABANCI DİL II (UZAKTAN EĞİTİM)İngilizce2-2
MOT1210494STAJ (45 İŞ GÜNÜ)Türkçe-6
MOT1211056STAJ (45 İŞ GÜNÜ)Türkçe-8

Program Yeterliliği

Bilişsel, Uygulamalı

Moda Tasarımı alanıyla ilgili yöntem ve teknikleri kavrar ve bu teknikleri uygular.
Moda Tasarımı alanına yönelik edindiği kuramsal bilgi ve beceriler doğrultusunda, karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır.
Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamaları estetik bakış açısı ile tasarlar.
Tasarım yapma, model geliştirme, kalıp hazırlama, kesim, dikim ve kalite kontrol tekniklerini uygular.
Bilgisayar ve bilgi iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanır.


İstihdam Olanakları

Moda Tasarım programı mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında, tekstil fabrikaları ve atölyelerinde, örme-dokuma-baskı sanayinde, hazır giyim sektöründe, tekstil ihracat firmalarında, özel işletmelerde, moda evleri ve modelhanelerde stilist, modelist ve tasarımcı olarak çalışabilir; ayrıca sektörde kendi atölyelerini ve moda evlerini açarak kendilerine iş imkanı yaratabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar; Moda Giyim Tasarımı Moda Tasarımı Tekstil Tekstil Mühendisliği Tekstil Tasarımı Tekstil ve Moda Tasarımı

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (UZAKTAN EĞİTİM)1111111111
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (UZAKTAN EĞİTİM)1111111111
BEBE - ÇOCUK GİYSİ TASARIMI5542543443
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA I5542453432
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA II5542453432
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI I5435253444
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI II5435253444
BİTİRME PROJESİ5555555555
ÇİZİM TEKNİKLERİ4435123444
DENEYSEL GİYSİ TASARIMI 5542543443
DİKİŞ TEKNİKLERİ I4542413322
DİKİŞ TEKNİKLERİ II5542523432
DRAPAJ2335214521
ERKEK GİYSİ TASARIMI5542543443
GİYSİ TASARIMI5542543443
İMAJ VE STİL DANIŞMANLIĞI2242225443
KALIP HAZIRLAMA I5542413432
KALIP HAZIRLAMA II4455123444
KARİYER PLANLAMA5555555555
KOLEKSİYON HAZIRLAMA5435223444
KOSTÜM VE MODA TARİHİ3131213443
KUMAŞ VE MALZEME BİLGİSİ3233114431
MESLEKİ YABANCI DİL3341421152
MODA MARKA PAZARLAMA3132133333
MODA RESMİ4435223444
PORTFOLYO HAZIRLAMA4155125555
STAJ (45 İŞ GÜNÜ)5555555555
TEMEL SANAT EĞİTİMİ4434113322
TÜRK DİLİ I (UZAKTAN EĞİTİM)1111111141
TÜRK DİLİ II (UZAKTAN EĞİTİM)1111111141
YABANCI DİL I (UZAKTAN EĞİTİM)3341421141
YABANCI DİL II (UZAKTAN EĞİTİM)3341421141
İlişkili Ders Sayısı / 32/341201111119292849410911587

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu