Ana içeriğe atla

Program Hakkında

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

PROGRAMIN PROFİLİ

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, sağlık kurum ve kuruluşlarında hastalığın tanısı için yürütülen çalışmalarda hekim tarafından belirlenen şekilde hastaların filmlerini çeken sağlık teknikeri yetiştirmektir. Tıbbi görüntüleme teknikerleri, hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, mamografi, ultrasonografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet verirler.

Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarının takibi, tamamlanan işlemlere yönelik kayıtların tutulması, incelemelerin düzenli arşiv altına alınması gibi konularda yeterlilik sahibi olması gerekmektedir.  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİLERİ

Ders123456789
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ003443011
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I123010000
ÇEVRE KORUMA140000155
DAVRANIŞ BİLİMLERİ000030330
GÜNCEL KİMYASALLAR VE İLAÇLAR411010220
İLKYARDIM000100003
İŞ GÜVENLİĞİ030

3

40454
MESLEK ETİĞİ050000005
NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ VE UYG. I554553544
NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ VE UYG. II554553544
PARENTERAL UYGULAMALAR452455104
RADYASYONDAN KORUNMA355520005
RADYOBİYOLOJİ303100000
RADYOLOJİK ANATOMİ554553444
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ131241534
TEMEL ANATOMİ404330000
TEMEL FİZİK404240003
TEMEL FİZYOLOJİ200120000
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I555534422
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME II555534422
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME III555534422
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME IV555534422
TIBBİ RADYOFİZİK404240003
TIBBİ TERMİNOLOJİ522350000
İlişkili ders sayısı / 24/26716564666934463957
İlişki ağırlığı343333333

ÇALIŞMA ALANLARI

Program mezunları üniversite hastaneleri, kamu ve özel tedavi kurumları ve özel sektöre ait radyoloji ünitelerinde iş bulabilirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları, Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar;

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Hemşirelik
  • Sağlık Yönetimi

 SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde gerekmektedir.