Ana içeriğe atla

Amaç

Meslek yüksekokulumuzdaki optisyenlik programımızın amacı, göz hastalıkları uzmanı doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camları, gözlük çerçeveleri, her türlü lensler, optik araç ve gereçlerini hastalarına sunan, standartlara uygun bir şekilde gözlük montajı yapan, onaran, teknik bilgi ve beceriye sahip, saygın ve nitelikli sağlık meslek mensuplarını yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lise Diploması, Ülke çapında yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları (LYS) ile Yerleştirme

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri, uygulamaları tamamlayan ve 120 AKTS'yi alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Mezuniyet uygunluğu akademik ortalama puana göre belirlenir. Bu amaçla, gözlükçülük eğitimi boyunca alınan tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı AKTS değerleri toplamına bölünür.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
OPT1110354OPTİSYENLİĞE GİRİŞTürkçe3-4
OPT1110744TEMEL FİZİKTürkçe3-4
OPT1110901OPTİSYENLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİTürkçe3-4
OPT1111013İŞLETME YÖNETİMİTürkçe3-4
OPT1111015OPTİK VE FOTONİKTürkçe2-3
OPT1111023GÖZÜN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİTürkçe2-4
OPT1110921KARİYER PLANLAMATürkçe1-2
OPT1111017DİJİTAL DÖNÜŞÜMTürkçe3-4
AIT1110360ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
TUD1110358TÜRK DİLİ I (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
YAD1110361YABANCI DİL I (UZAKTAN EĞİTİM)İngilizce2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
OPT1210940FİZİKTE GEOMETRİK OPTİK ITürkçe2-3
OPT1210366OPTİSYENLİK ITürkçe2+3-6
OPT1210367OPTİSYENLİKTE MESLEK ETİĞİ VE MEVZUATTürkçe3-4
OPT1210368FİZİKTE GEOMETRİK OPTİKTürkçe3-4
OPT1210369GÖZ HASTALIKLARITürkçe3-4
OPT1210370HALK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM Türkçe2-4
OPT1210376OPTİK ALETLERİN KULLANILMASITürkçe2-2
OPT1210439STAJTürkçe-4
OPT1210970OPTİSYENLİK ITürkçe2+4-8
OPT1210971OPTİSYENLİKTE MESLEK ETİĞİ VE MEVZUATTürkçe3-3
OPT1210972GÖZ HASTALIKLARITürkçe3-3
OPT1211043SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMATürkçe3-3
OPT1211053GÖZ HASTALIKLARITürkçe2-2
OPT1211054OPTİK VE OFTALMİK ALETLERTürkçe2-2
OPT1211060İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİTürkçe3-4
AIT1210381ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
TUD1210364TÜRK DİLİ II (UZAKTAN EĞİTİM)Türkçe2-2
YAD1210374YABANCI DİL II (UZAKTAN EĞİTİM)İngilizce2-2
OPT1210897STAJ (20 İŞ GÜNÜ)Türkçe-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.


İstihdam Olanakları

Mezunlarımız “Optisyen” unvanına sahip olarak mezun olurlar ve; Kendi optik mağazalarını açabilirler. Optik mağaza açabilecek tek yetkili elemanlardır. Optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak çalışabilirler. Optisyenler gözlük cam depolarında ve fabrikalarında istihdam edebilirler. Açık öğretim ile lisans tamamlayabilir. Lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci yüksek lisans ve doktora programlarını devam ettirerek akademik kariyer de yapabilir.

Üst Dereceye Geçiş

Birinci aşama programları için geçerli olabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders10
İlişkili Ders Sayısı / 0/41

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu