Ana içeriğe atla

Program Hakkında

PROGRAMIN PROFİLİ

İç Mekan Tasarımı Programı, gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak amacıyla alana katkıda bulunmaktadır. Mesleki donanıma sahip öğrencilerin yapıların iç mekanlarının düzenlenmesi konusunda gerekli tasarımları gerçekleştirebilmek için sanat, mimarlık ve teknoloji kavramlarını bir arada kullanabilen kavrayabilen birikimle çağdaş sunum tekniklerini bir arada kullanarak nitelikli projeler oluşturulması hedeflenmektedir. Tasarım konusunda özgün kimliğin oluşumunun önemini kavramasını sağlayan ilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir isimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İç Mekan Tasarımı Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Programa yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Kulüp etkinlikleri ve zorunlu staj deneyimi ile öğrencilerin kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilere kamuoyu araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında örnek uygulamalarda aktif rol alınabilme imkânı sunulmaktadır. Yapılan uygulamalar ve düzenlenen atölyeler ile öğrencilere sektörde karşılaşabilecekleri deneyimler hakkında bilgi verilmektedir. Kariyer günleri kapsamında iç mimarlık ve tasarım dünyasının önemli isimleri ile bir arada bulunabilme fırsatı edinen öğrencilerimizin; pratik iş yaşamı ile buluşabilmeleri açısından kurumsal geziler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

İç Mekan Tasarımı Programından mezun olacak öğrencilerimiz; Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlarımızın, etkili iletişim ve yaygın sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda, tanıtım politikalarıyla birlikte aldıkları eğitimi pratik yaşam ile buluşturmaları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, tasarım konusunda teori ve pratiğin en uygun zeminde birleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İç Mekan Tasarımı Programından mezun olan öğrencilerimizin iç mimari proje ve uygulama şantiyeleri, mimarlık ve iç mimarlık ofisleri, müzeler ve çeşitli kamu kuruluşları gibi birçok alanda iş bulma imkânları vardır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • İç Mekan Tasarımı  ile ilgili mesleki sorumluluk ve etik kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. Alanı ile ilgili tasarlamış olduğu iç mekan projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli bilgi ve uluslararası standartlara göre teknik bilgi düzeyine sahiptir. Mekan tasarımı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yenilikleri takip etme, bağımsız tasarlama ve güvenine sahiptir.
 • Tasarlama sürecinde ihtiyacı olan teknik bilgiye sahiptir. Tasarlama, kurgulama, yürütme, sonuçlarını değerlendirme ve uygulama sürecini gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olur. Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilir, bu yöntemlere uygun yeni projeler önerebilme yetisine sahiptir.
 • Teknik resim kurallarını bilir, buna uygun iç mekan projesi teknik detayları çözümleyebilecek ve ölçülendirme kurallarına uygun proje çizebilecek donanıma sahiptir. Alanı ile ilgili yasal sorumlulukları tanıma ve sorumlulukları projesine dökebilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu sanatsal ve teknik bilgiyi sürekli geliştirerek, yeni önermelerde bulunabilir.
 • Ekip halinde çalışma yürütebilme ve teknolojin gereklerine göre bireysel proje üretebilme yetkinliğine sahiptir.
 • Tasarladığı projeleri çeşitli 2 ve 3 boyutlu çizim teknikleri aktarabilir. Toplumsal çevre bilinci içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tasarımları çeşitli platformlarda sözlü ve yazılı ifadeler ile aktarabilir.
 • Alanına özgü edinmiş olduğu bilgi ile, toplumun yaşam kalitesini yukarılara taşıyabilecek yaşam alanları geliştirebilir. Tasarladığı yaşam alanları için endüstriyel anlamda üretilebilen mobilya tasarımları hakkında önermelerde bulunabilir.
 • İç mimarlık lisans eğitimi ve devamında akademik kariyere devam etme imkanı, iyi bir tasarımcı olacak şekilde kendisini yetiştirerek sektörde başarılı bir kariyere sahip olmak imkanı bulunmaktadır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Program mezunları iç mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında teknik eleman görevleriyle çalışabilirler. 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

 • Mimarlık,
 • İç Mimarlık,
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
 • Geleneksel Türk Sanatları,
 • El Sanatları,
 • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım,
 • Tezhip Sanatı.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

PROGRAM OLANAKLARI

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı’nda 4 öğretim görevlisi ve alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Eğitimler; tasarım atölyesi, proje atölyesi, teknik çizim atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, konferans salonu, kütüphane ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.
Bununla birlikte, iş dünyasından tasarımcıların, iç mimarların, mimarların bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler yapılmaktır.