Ana içeriğe atla

Program Hakkında

 PROGRAMIN KISA GEÇMİŞİ

Program, 2019 yılında Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak, eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak kapsamında alana katkıda bulunmak; programın temel amacıdır. Bu bağlamda; araştırmacı, yaratıcı, etkin iletişim odaklı, sosyal sorumluluk çerçevesinde yetkin ve donanımlı bir fizik tedavi teknikeri yetiştirmektir.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fizyoterapi Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Fizyoterapi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

PROGRAMIN PROFİLİ

Programın temel amacı fizik tedavi ve rehabilitasyon süresince hasta için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan fizik tedavi teknikeri olarak klinik süreci hekim ve fizyoterapistle birlikte yürütmektir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Fizyoterapi alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • Fizyoterapi alanıya ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Fizyoterapi alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
 • Fizyoterapi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
 • Fizyoterapi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Fizyoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
 • Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Mezunların İstihdam Profilleri

 • Yataklı tedavi merkezleri
 • Acil servis üniteleri
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlar
 • Okullar
 • Spor kulüpleri
 • Huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri
 • Kaplıca merkezleri
 • Evde bakım merkezleri

ÜST DERECE PROGRAMINA GEÇİŞ

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklidedir.)

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI  

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

PROGRAM OLANAKLARI

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda her biri alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Eğitimler; donanımlı akademik kadro sayesinde güçlü bir teorik eğitim ve temel mesleki becerilerin yer aldığı uygulamalı eğitimler yer almaktadır. Hastanelerin çeşitli bölümlerinde uygulamalı eğitim ile çalışma alanlarını tanıma ve deneyimleme imkanı bulunmaktadır.   

Bununla birlikte, Fizyoterapi alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir.