Ana içeriğe atla

MAZERET SINAVI KABUL ŞARTLARI

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu vize sınavlarına aşağıda yer alan nedenlerle girememiş öğrencilere mazeret sınavına girme hakkı verilir.

Hastalık: Öğrenci sağlık sorunlarını, rapor ile belgelendirmelidir. Tüm hastaneler, aile hekimlikleri, sağlık ocakları ve diş hastanesi raporları geçerli olup, özel hekim raporları kabul edilmez.

Öğrenci Yakınının Vefatı: Vefat nedeniyle mazeret kabulü için vefat edenin, öğrencinin birinci derece yakını olması; anne tarafından yakını ise nüfus müdürlüğünden belgelendirmesi gerekir. Sınav tarihlerine denk gelen mazeret hakkı, vefat günü dahil olmak üzere, en fazla 3 (üç) iş günüdür.

Diğer Nedenler

  • Sınav saatine yakın trafik kazası yaşaması nedeniyle vize sınavına giremeyen öğrenci, trafik şubesinden alınacak kazaya karıştığını gösteren belge ile mazeret dilekçesini Öğrenci İşleri Birimine teslim etmelidir.
  • Meslek Yüksekokul tarafından görevlendirildiği için vize sınavlarına giremeyen öğrenci, görevlendirilme belgesini ve giremediğini sınavları içeren mazeret dilekçesini Öğrenci İşleri Birimine teslim etmelidir.
  • Yan dal programı öğrencisi olması nedeniyle sınavları çakışan öğrenci, çakışan sınavlarını içeren mazeret dilekçesini ve ilgili sınav programlarını Öğrenci İşleri Birimine teslim etmelidir.
  • Mahkemede tanıklık vs. ile yukarıda sayılan mazeretler dışındaki herhangi bir mazeret nedeni ile vize sınavlarına giremeyen öğrenci mazeretini belgelendirmelidir.

Mazeretin Kabulü

  • Belirtilen mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, vize mazeret sınavına girmek istediği ders/dersleri içeren dilekçeyi ve gerekli belgeyi (rapor, vefat belgesi vb) de ekleyerek, olay (mazeret bitimi) tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde Öğrenci İşleri Birimine teslim etmelidir.
  • Mazeretin kabul yetkisi Yüksekokul Yönetim Kurulu’na aittir. Mazereti kabul edilmeyen öğrenci dilekçesinde yer alan ders/derslerin sınavına girmemiş olarak kalır.
  • Öğrenci, raporu kapsayan gün/günler içerisinde yapılan tüm sınavlara girmemiş sayılır. Girilmiş sınav/sınavlar iptal edilir.

Vize Mazeret Sınav Takvimi  www.issb.edu.tr web sayfasında ilan edilir.