EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Aşçılık (Gastronomi)


Öğrenim Süresi: 2 yıl

 Puan Türü: TYT

 Öğrenim Dili: Türkçe

 PROGRAM HAKKINDA

Aşçılık Programının amacı;  sektörün ihtiyacı olan aşçılık mesleğini yapabilecek, gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış, gelişime açık, araştırmacı, yaratıcı, çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen, insan ve çevre sağlığına önem veren, mesleki yabancı dil bilgisine sahip, iş hayatını pratik etmiş  bireyler yetiştirmenin yanı sıra, Türk Mutfak Kültürünün akademik bir ortamda araştırılması, korunması, geliştirilmesi ve tanıtılmasıdır.

KİMLER KATILABİLİR?

TYT puan türünden 150  ve üstü puan alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını kavrar ve bu kuramlarını kullanarak yiyecek-içecek sektörü ile ilgili   olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanır.
 • Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olur.
 • Temel sosları ve türevlerini hazırlayabilir ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilir.
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olur, Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilir.
 • Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlar.
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olur.
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilir.
 • Otel ve restoran işletmelerinin temel faaliyet konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
 • Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olarak, meslek alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir.
 • Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek hazırlama ve mutfak planlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 • İş güvenliği kurallarına uyar ve mutfakta iş güvenliği kurallarını alır.
 • Mutfak planlaması ve organizasyonu bilgi ve becerisine sahip olur.
 • Ekmek ve pastane ürünlerini hazırlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 • Menü hazırlama ve yiyecek içecek maliyetlerini hesaplama becerisine sahip olur.  
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.

 DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Aile ve Tüketici Bilimleri 
 • Beslenme ve Diyetetik 
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
 • Gıda Mühendisliği 
 • Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 

 

 

DGS GEÇİŞ YAPILABİLEN AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI 

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği

 

 

KARİYER OLANAKLARI

Aşçılık programı mezunlarımız aşağıdaki alanlarda çalışabilirler:

 • Oteller
 • Turistik tesisler
 • Catering firmaları
 • Restaurantlar
 • Pastacılık sektörü
 • Yiyecek içecek işletmeleri
 • Ağırlama sektörü
 • Gıda fabrikaları
 • Aşçılık eğitimi veren kurumlar
 • Özel veya resmi kurumların mutfakları

 

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

Okulumuzda Aşçılık Programı 2016 yılında, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.

Aşçılık programı, sektörün ihtiyacı olan aşçılık mesleğini yapabilecek, gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış, gelişime açık, araştırmacı, yaratıcı, çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen, insan ve çevre sağlığına önem veren, mesleki yabancı dil bilgisine sahip, iş hayatını pratik etmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’ li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Aşçılık Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

 KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Aşçılık alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması  gerekir.

  PROGRAM PROFİLİ

Aşçılık Programı otel, lokanta, yemek fabrikası, fast food, pastane vb. yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, hızlı ve düzenli çalışabilen, dikkatli, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, girişimci, yaratıcı, aktif iletişim kurabilen, özgüven sahibi, mesleki yabancı dil ve terimlere hâkim, nitelikli ve lider özelliklere sahip, sektörde tercih edilen  bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Aşçılık Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Aşçılık programında   öğrencilerimize, Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi, Menü Planlama, Gıda  Teknolojisi, Gıda Hijyeni ve Mesleki Etik, Mutfak Uygulamaları, Türk Mutfağı,  Dünya Türk Mutfakları, Yöresel Mutfaklar, Ekmek ve Pasta Yapım Teknikleri, Yiyecek ve İçecek Yönetimi ve Maliyet Kontrolü, Mutfak Yönetimi,  Girişimcilik, İşletme Bilgisi, Kalite Yönetim Sistemleri, Mutfak Ürünleri, Mesleki Uygulama    gibi geniş bir yelpazede  eğitim sunularak, sektörün istediği kapsamda güncel bilgiler  verilmekte, uygulamalı derslerimizle öğrencilerimiz, yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış olarak mezun edilmektedir.

  Programda yer alan Yabancı Dil, Seçmeli Yabancı Dil ve Mesleki Yabancı Dil dersleri ile aşçılık alanındaki yenilikleri takip etmesi, dünya mutfağı ile ilgili kaynaklardan yararlanabilmesi amaçlanmaktadır.

Bunun yanı sıra paneller, teknik dersler, seminerler, kariyer günleri, araştırmalar, yarışmalar, işletmelere teknik geziler, öğrenci kulüp etkinlikleri ile öğrencilerimizin hem sosyalleşmeleri hem de iş hayatına hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Okulumuzda aşçılık eğitimi, sektör üniversite işbirliği çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.

Aşçılık programımızda uyguladığımız 3+ 1 İşletmelerde Mesleki Uygulama Eğitimi kapsamında, öğrencilerimize, protokol yapılan işletmelerde 3. Veya 4. Dönem Mesleki Uygulama yaparak sektörü yakından tanıma, kendilerini geliştirme ve kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürme olanağı sağlanmaktadır. Bu uygulama aynı zamanda mezuniyet sonrası iş bulma olanakları da sağlamaktadır.

Eğitimler, donanımlı mutfak atölyeleri, otel ve restoran mutfakları, konferans salonu, kütüphane ve teknolojik donanıma sahip sınıflarda verilmektedir.

Yapılan sınavı kazanan ve şartları yerine getiren öğrencilerimiz, Erasmus Programı kapsamında yurt dışında staj yapma olanağına sahiptirler.

Bu program ile sektördeki aşçı ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, sahip olduğumuz gastronomi mirasının korunması, yemek kültürümüzün geliştirilmesi, gastronominin turizm alanına vereceği katkıların arttırılması, yeme-içme hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi birçok alanda da önemli adımların atılması için çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

 Aşçılık programı mezunlarımız, dikey geçiş sınavı ile diğer üniversitelerin ilgili lisans programlarında ve Açık Öğretim Fakültelerinde öğrenim görebilirler.

 PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını kavrar ve bu kuramlarını kullanarak yiyecek-içecek sektörü ile ilgili   olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanır.
 • Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olur.
 • Temel sosları ve türevlerini hazırlayabilir ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilir.
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olur, Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilir.
 • Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlar.
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olur.
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilir.
 • Otel ve restoran işletmelerinin temel faaliyet konuları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
 • Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olarak, meslek alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir.
 • Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek hazırlama ve mutfak planlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 • İş güvenliği kurallarına uyar ve mutfakta iş güvenliği kurallarını alır.
 • Mutfak planlaması ve organizasyonu bilgi ve becerisine sahip olur.
 • Ekmek ve pastane ürünlerini hazırlama bilgi ve becerisine sahip olur.
 • Menü hazırlama ve yiyecek içecek maliyetlerini hesaplama becerisine sahip olur.  
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Mezun olan öğrencilerimiz ‘’Aşçı Meslek Elemanı ‘’ unvanı alarak turistik belgeli işletmelerde otellerde, restoranlarda, pastanelerde, catering şirketlerinde, uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında;

 • Aşçıbaşı
 • Aşçıbaşı yardımcısı
 • Kasap
 • Soğuk mutfak şefi
 • A’la carte şefi
 • Kahvaltı mutfağı şefi
 • Sıcak mutfak şefi
 • Personel mutfağı şefi 
 • Pastacı
 • Araştırma şefi
 • Mutfak bilimcisi
 • Yiyecek-içecek müdürü 
 • Yemek tedariği yöneticisi
 • Mutfak yöneticisi
 • Restoran koordinatörü
 • Restoran müdürü vb. kadrolarda çalışabilirler.

Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi isimleri altında da topluma hizmet   edebilmekte ve mesleki kariyerlerine yön verebilmektedirler.

 ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

 Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

       LİSANS PROGRAMLARI     

 •      Aile ve Tüketici Bilimleri 
 •      Beslenme ve Diyetetik 
 •      Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
 •      Gıda Mühendisliği 
 •      Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 

      AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği

 

SINAVLAR

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40; yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (DANO) en az 2.00 olması gerekir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

 

.

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2021-2022 AKADEMİK YILI – AŞÇILIK PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GST  101 Mutfak Uygulamaları    1 4 5 7
GST  103 Gıda Teknolojisi 2 0 2 3
GST  105 Gıda Hijyeni ve Mesleki Etik      2 0 2 3
GST  107 Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi 2 0 2 3
GST  109 Türk Mutfağı  1 4 5 7
GST  111 Mutfak Ürünleri   1 1 2 3
TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT   101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM     24 32
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GST 102  Pişirme Teknikleri  1 4 5 7
GST  104  Dünya Mutfakları 1 4 5 7
GST  106  Menü Planlama 2 0 2 3
GST  108 Mutfak Yönetimi 2 0 2 3
GST  110 Mesleki Yabancı Dil  2 0 2 3
GST 112 İşletme Bilgisi 2 0 2 2
TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT   102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  Seçmeli Ders I 2 1 3 4
  TOPLAM     27 35
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GST 201 Ekmek ve Pasta Yapım Teknikleri   1 4 5 8
GST  203 Yöresel Mutfaklar 1 4 5 8
GST 205 Yiyecek İçecek Yönetimi ve Maliyet Kontrolü 2 0 2 3
GST  207 Girişimcilik 3 0 3 4
GST  209 Bitirme Projesi 1 3 4 8
  Seçmeli Ders II 2 1 3 4
  TOPLAM     19 35
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GST  212 Mesleki Uygulama  0 45 45 27
  TOPLAM     45 27
    TOPLAM AKTS 129
           
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GST  301 Otel İşletmeciliği 3 0 3 4
GST  303 Yiyecek - İçecek Servisi 1 2 3 4
GST  305 Süt ve Süt Ürünleri 1 2 3 4
GST  307 Pastane Ürünleri ve Çikolata 1 2 3 4
GST  309 Yenilebilir Endemik Bitkiler 2 1 3 4
GST  311 Deniz Mahsulleri 2 1 3 4
GST  313 Özel Durumlarda Beslenme 2 1 3 4
GST  315 İçecek  Kültürü ve Teknolojiisi  2 1 3 4
GST  317 Mutfakta Güzel Sanatlar 2 1 3 4
GST  319 Yabancı Dil Fransızca 3 0 3 4
GST  321 Yabancı Dil İspanyolca  3 0 3 4
GST  323 Sosyal Medya  2 1 3 4
GST  325 Konuk İlişkileri 3 0 3 4
GST  327 Genel Turizm  3 0 3 4
GST  329 Osmanlı Saray Mutfağı 1 2 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GST  302 Moleküler Mutfak 1 2 3 4
GST  304 Et ve Et Ürünleri 1 2 3 4
GST  306 Hizmet Pazarlaması 3 0 3 4
GST  308 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
GST  310 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 4
GST  312 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  3 0 3 4
GST  314 İlk Yardım 2 1 3 4
GST  316 Çevre Koruma  2 1 3 4
GST  318 Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı 2 1 3 4
GST  320 Yabancı Dil İtalyanca 3 0 3 4
GST  322 Yabancı Dil Arapça 3 0 3 4
GST  324 Baharat  ve Kahve Kültürü  2 1 3 4
GST  326   Temel Bilgi Teknolojileri 2 1 3 4
GST  328 Kalite Yönetim Sistemleri 2 1 2 4
           
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 303 Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
SEC 307 Meslek Etiği 3 0 3 4
SEC 308 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
SEC 310 İşaret Dili ile İletişim 1 2 3 4
SEC 315 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
SEC 317 Diksiyon 3 0 3 4
SEC 319 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4
TYYÇ Kişisel Hizmetler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
  BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5   YET6 YET7 YET8   YET9 YET10
PY1          
PY2          
PY3          
PY4          
PY5            
PY6            
PY7              
PY8            
PY9            
PY10          
PY11          
PY12          
PY13          
PY14          
PY15            
PY16              
PY17              
PY18              
PY19              
PY20                              
PY21              

 

AŞÇILIK PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
GST  101 Mutfak Uygulamaları 1 4 5 7
GST  105 Gıda Hijyeni ve Mesleki Etik      2 0 2 3
GST  107 Gastronomi Tarihi ve Terminolojisi 2 0 2 3
2. YARIYIL
GST  104  Dünya Mutfakları 1 4 5 7
GST  106 Menü Planlama 2 0 2 3
3. YARIYIL
GST  203 Yöresel Mutfaklar 1 4 5 7
  TOPLAM 9 12 21 30


 

 Faruk sarac tasarım meslek yüksek okulu aşçılık programı  

         OLARAK KAZANDIĞIMIZ   ödülLER

YARIŞMA ADI

YARIŞMA KATEGORISI

ÖDÜL

ÖDÜL ALAN ÖĞRENCILERIMIZ

15. İstanbul Gastronomi Festivali 2016

Yılın En İyi Üniversitesi

Gümüş Madalya

Muhammedcan ŞAŞKIN

Berna YILMAZ

Berkay SÜREYYA

Çisilcan ESTİK

 

Üniversitelerarası Pratik Ekip Yarışması

Gümüş Madalya

  Elçin  YENER

  Muhammedcan   ŞAŞKIN

  Deniz BALLISOY

Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması

 Gümüş Madalya

Muhammedcan ŞAŞKIN

 Aslıhan LATİFOĞLU

Caner SENTÜRK

Üniversite Düzeyi   Ana Yemek Yarışması 

Gümüş Madalya

Muhammedcan ŞAŞKIN

Üniversite Düzeyi   Pizza Yarışması 

Gümüş Madalya  

Muhammedcan ŞAŞKIN

Yılın Altın Genç Şefi

Bronz Madalya    

Muhammedcan ŞAŞKIN

Kaz Dağları Yemek Yarışması 2017

Yılın Altın Genç Şefi

Altın Madalya

Altın Kupa

Muhammedcan ŞAŞKIN

 Yılın En iyi Üniversitesi

Altın Madalya

Altın Kupa

 Berkay SÜREYYA,

 Elçin YENER,

 Dilara BAYRAKTAR

Yılın En iyi Üniversitesi

 Gümüş Madalya
 

 Numan BÜYÜKYANBOLU ,

Caner SENTÜRK

Muhammedcan ŞAŞKIN

Restaurant Tatlı Tabağı

 Gümüş Madalya

Numan BÜYÜKYANBOLU ,

 

Bolu Mutfak Günleri 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Yılın En iyi Üniversitesi

Altın Madalya

Altın Kupa

Berkay SÜREYYA

Safak SENOL

Numan  BÜYÜKYANBOLU

Balık Yemeği Yarişması

Altın Madalya

Berkay Süreyya

Restaurant Tatlı Tabağı

Gümüş Madalya

Numan BÜYÜKYANBOLU

Alanya Altın Kepçe Yemek Yarışması 2017

 Balık Yemeği Yarişması

Gümüş Madalya

Anıl YILMAZ

 

Ana Yemek Yarışması

Gümüş Madalya

Anıl YILMAZ

Restoran Tatlı Tabağı Yarışması

Gümüş Madalya

Anıl YILMAZ

 1. Bugad Ulusal Kestaneli Yemekler Yarışması 2017

 Genç Profesyoneller Modern Türk Mutfağı 

Altın  Madalya

Görkem CÜLÜ

Gani GÜÇLÜ

Muhammedcan ŞAŞKIN

16. İstanbul Gastronomi Festivali 2017

Üniversitelerarası Modern Türk Mutfağı Yarışması

Altın Madalya

Arzu ASAN

Beyzanur ÖZÇELİK

Hande CANAL

Gençler Pratik Ekip Yarışması

Gümüş Madalya

 Aslıhan LATİFOĞLU

 Berna YILMAZ

 Elçin YENER

Yılın En İyi Üniversitesi

Gümüş Madalya

 Kaan ŞEKER

 Şafak ŞENOL

Berkay SÜREYYA

En İyi Aşk Yemeği

Gümüş Madalya

Damla ŞİMŞEK

Melih MANGIR

Gençler Pratik Ekip Yarışması               

Gümüş Madalya

Gani GÜÇLÜ

Muhammedcan ŞAŞKIN

İsmail Mert GİDER

Üniversitelerarası Ana Yemek Yarışması

Bronz Madalya

İsmet DEVECİOĞLU

 Üniversite Düzeyi Restaurant   Tatlı Tabağı

Bronz Madalya

Numan BÜYÜKYANBOLU

2.BUGAD Yemek Yarışması 2018

Modern Türk Mutfağı

Gümüş Madalya

Tuğçe GACEMİR

Gürolcan ELVEREN

Barış SEVİK

 

17 th İnternatınol İstanbul Gastronomy Festival

 

 

 

Üniversiteler arası  Restaurant Tatlı Tabağı

Altın

Madalya

 

İdris Eğilmez

 

 

 

 

   

Üniversiteler arası  Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması

 Gümüş Madalya

Beyzanur KAVALCI

Özge ARSLAN

Görkem KAHRAMAN

 

 

 

Üniversiteler arası  Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması

 

 

Gümüş Madalya

Süreyya KILIÇ

Emir ALTAŞ

Zeynep ALTAY

Üniversiteler arası  Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması

Gümüş Madalya   

Barış ÇAVUŞOĞLU

Berat AY

Merve VAROL

Sedef  ÖZBAYRAK