EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Öğretim Görevlisi Alımına İlişkin Akademik İlan

 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMINA İLİŞKİN İLAN

 

Meslek Yüksekokulumuz akademik birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ”nin ilgili maddelerine göre, aşağıda ilan edilen programlara tam zamanlı sözleşmeli statüde öğretim görevlisi alınacaktır.

İstanbul Kampüs

 

Kadro

Tipi

Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Öğr.Gör.

Moda Tasarımı Programı

Giyim Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği veya

Moda Tasarımı lisans bölümlerinden birinden mezun olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

 

Öğr.Gör.

İlk ve Acil Yardım Programı

Hemşirelik lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında en az iki (2) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

1

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 • Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 • ALES’den en az 70.0 puan almış olmak
 • Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 

BAŞVURU BELGELERİ

 

 • Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evrakların Listesini Belirtilmesi Gerekmektedir.) (başvuru dilekçe formatı için tıklayın)
 • Nüfus Cüzdanının örneği (Ön ve Arka yüzü okunaklı şekilde)
 • YÖK Özgeçmiş formatı ile hazırlanmış özgeçmiş
 • Ayrıntılı özgeçmiş
 • Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)
 • Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)

*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

 • Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı)
 • ALES Sonuç Belgesi
 • Adli sicil kaydını gösterir belge (e-devlet)
 • SGK Tescil ve Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-devlet)
 • Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
 • İki adet fotoğraf (arkasına ad-soyad ve tc kimlik no yazılmış)
 • Çalışma belgesi veya yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine ilişkin hizmet belgesi

 

Not: Sınavda başarılı olan adaylardan öğretim elemanı ataması sırasında yukarıda belirtilen belgelerin asılları istenir. Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar, başvuru adresine kargo yoluyla veya şahsen başvuru yapabileceklerdir.

BAŞVURU ADRESİ

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / İnsan Kaynakları Birimi

Cankurtaran Mah. Kennedy Cd. No: 2 Ahır Kapı Feneri Yanı Fatih / İSTANBUL

Tel: 0 850 811 18 18      

www.issb.edu.tr

 

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

13.01.2022

Son Başvuru Tarihi

27.01.2022

Ön Değerlendirme İlanı

31.01.2022

Sınav Tarihi *

 (*)Başvurular sona erdiğinde sınav tarihleri ve saatleri ayrıca ilan edilecektir.

 

 

SINAV YERİ

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi No:2 Ahır Kapı Feneri Yanı Fatih İSTANBUL

SONUÇLARIN İLANI

Ön değerlendirme ve sınav sonuçları yüksekokulumuz web sayfasında yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.