EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Anestezi

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Anestezi Programı, 2020-2021 Akademik yılında öğrenci alımı yapmaya başlamıştır. Anestezi Programı, anestezi alanında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, temel bilgisayar programları ve ileri teknolojiyi kullanan, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranan, katılımcı, birey, halk sağlığı, çevre koruma , iş güvenliği konularında yeterli bilinç ve donanıma sahip nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Programın amacı; ameliyat için hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayacak ve anestezi işlerinde hekime yardımcı olacak yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. 

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Anestezi alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • Anestezi alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 
 • Anestezi alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
 • Anestezi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
 • Anestezi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Anestezi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet
 • AÖF Fakültelerinin lisans programları

 

KARİYER OLANAKLARI

  Ameliyatla tedavi yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle programımızdan mezun olan öğrencilerimiz anestezi ihtiyacı duyulan her alanda çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.

 • Sağlık kurumlarında (Devlet, özel, kamu ve üniversite hastaneleri),
 • Doğumevleri
 • Ağrı Klinikleri
 • Özel Klinikler de iş bulabilirler.

 PROGRAMIN PROFİLİ

Programın temel amacı anestezi ihtiyacı duyulan tüm cerrahi girişimler öncesi hastanın hazırlığını yapabilecek, cerrahi girişim esnasında anestezi uzmanına destek verebilecek ve sonrasında hastanın denetimini üstlenebilecek profesyonel teknikerleri yetiştirmektir. Programın amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve aneljezi uygulamalarında gerekli donanımların hazırlığı ve kullanımı, uygulamalar sırasında hayati fonksiyonların takibi ve kayıtlarının tutulması, özel hasta ve ameliyat türlerinde anestezi uygulamalarında ekip içerisinde yasal çerçeveler ve etik kurallara uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine getirebilme bilgi ve becerisi gelişmiş, kendini alanı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve güncelleme yetisine sahip bireyler yetiştirmektir.

 

 

 

 • PROGRAM YETERLİLİKLERİ
 • Anestezi alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • Anestezi alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 
 • Anestezi alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
 • Anestezi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
 • Anestezi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Anestezi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 

Mezunların İstihdam Profilleri

Ameliyatla tedavi yöntemlerinin giderek artmasına bağlı olarak anestezi teknikerlerine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle mezunlarımız anestezi ihtiyacı duyulan her alanda çalışma imkanına sahip olmaktadırlar.

 • Devlet, özel, kamu ve üniversite hastaneleri,
 • Doğumevleri
 • Ağrı Klinikleri
 • Özel Klinikler de iş bulabilirler.

 

 

ÜST DERECE PROGRAMINA GEÇİŞ

 

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet
 • AÖF fakültelerinin lisans programları
 • SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
   

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklidedir.)

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI


Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir..

 

PROGRAM OLANAKLARI

             İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda her biri alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Eğitimler; donanımlı akademik kadro sayesinde güçlü bir teorik eğitim ve temel mesleki becerilerin yer aldığı uygulamalı eğitimler yer almaktadır. Hastanelerin çeşitli bölümlerinde uygulamalı eğitim ile çalışma alanlarını tanıma ve deneyimleme imkanı bulunmaktadır.   

Bununla birlikte, anestezi alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir.

 

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2021 - 2022 AKADEMİK YILI – ANESTEZİ PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ANE 101 Anesteziyoloji Ve Reanimasyona Giriş I 2 0 2 4
ANE 103 Klinik Anesteziyoloji Ve Reanimasyon I 2 0 2 4
ANE 105 Temel Anatomi 2 0 2 4
ANE 107 Temel Fizyoloji 2 0 2 4
ANE 109 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
ANE 111 Temel Farmakoloji 2 0 2 4
  Seçmeli Ders I 3 0 3 4
TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM     21 33
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ANE 102 Anesteziyoloji Ve Reanimasyona Giriş II 2 0 2 4
ANE 104 Klinik Anesteziyoloji Ve Reanimasyon II 2 0 2 4
ANE 106 Anestezik Farmakoloji 2 0 2 4
ANE 108 Enfeksiyon Hastalıkları, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri 2 0 2 4
ANE 110 İlk Yardım 2 1 3 4
ANE 112 Temel Mesleki Beceriler  1 4 5 5
  Seçmeli Ders II 3 0 3 4
TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM     25 35
           
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ANE 201 Anestezi Mesleki Uygulamalar I 0 16 16 12
ANE 203 Reanimasyon I 2 0 2 2
ANE 205 Anestezi Cihazları Ve Ekipmanları 2 0 2 3
ANE 207 Anestezi Uygulama I 2 0 2 2
ANE 209 Klinik Anestezi I 2 0 2 3
ANE 211 Sistem Hastalıkları I  2 0 2 4
ANE 213 Sağlıkta Kalite Yönetimi 3 0 3 4
  TOPLAM     29 30
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ANE 202 Anestezi Mesleki Uygulamalar II 0 16 16 12
ANE 210 Sistem Hastalıkları II 2 0 2 4
ANE 204 Reanimasyon II 2 0 2 2
ANE 206 Anestezi Uygulama II 2 0 2 2
ANE 208 Klinik Anestezi II 2 0 2 3
ANE 212 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 0 3 4
  TOPLAM     27 27
                  TOPLAM AKTS 125
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ANE 301 Epidemiyoloji  3 0 3 4
ANE 303 Biyokimya 3 0 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ANE 302 Radyobiyoloji  3 0 3 4
ANE 304 Stres Yönetimi  3 0 3 4
           
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 301 Radyasyondan Korunma 3 0 3 4
SEC 303 Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
SEC 305 Çevre Koruma 3 0 3 4
SEC 307 Meslek Etiği 3 0 3 4
SEC 309 Mesleki İngilizce 3 0 3 4
SEC 311 Nadir Hastalıklar, Teşhis ve Tedavi Yöntemleri 3 0 3 4
SEC 313 Arapça 3 0 3 4
SEC 315 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
SEC 317 Diksiyon 3 0 3 4
SEC 319 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 302 Temel Bilgisayar Teknikleri 3 0 3 4
SEC 304 Laboratuvar Teknikleri Ve Güvenliği 3 0 3 4
SEC 306 Bağımlılık ve Rehabilitasyon Süreci 3 0 3 4
SEC 308 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
SEC 310 İşaret Dili ile İletişim 1 2 3 4
SEC 312 İş Güvenliği 3 0 3 4
ANESTEZİ PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
ANE 105 Temel Anatomi 2 0 2 3
ANE 109 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4
2. YARIYIL
ANE 106 Anestezik Farmakoloji 2 0 2 4
ANE 108 Enfeksiyon Hastalıkları Ve Steril. Ve Dezenfek. Yönt. 2 0 2 8
3. YARIYIL
ANE 205 Anestezi Cihazları Ve Ekipmanları 2 0 2 3
ANE 207 Anestezi Uygulama I 2 0 2 4
4. YARIYIL
ANE 206 Anestezi Uygulama II 2 0 2 4
  TOPLAM 14 0 14 30