EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

İç Mekan Tasarımı

 

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

İç mekan tasarımı, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültürel ve tarihsel bir sürecin ürünüdür. Sanat ve estetik olgularının, gündelik hayatın içerisine entegre edildiği formlardan biri olan İç mekan tasarımı, insan hayatının büyük bir çoğunluğunun geçtiği mekanları, işlevsellik, estetik ve teknolojik özellikleri açısından geliştirmeyi amaçlayan son derece güncel bir alandır.

İç Mekan Tasarımı Programı ilk olarak 2017-2018 Akademik yılında Bursa Yerleşkesi'nde öğrenci alımı yapmaya başladı. Yapıların iç mekanlarının düzenlenmesi konusunda gerekli tasarımları gerçekleştirmek için sanat, mimarlık ve teknoloji kavramlarını aynı potada eriterek çağdaş çizim ve sunum teknikleri kullanarak nitelikli projeler oluşturulmasının her aşamasını içeren, yurt içi ve yurtdışında geniş ve etkin bir yere sahip konulardan biridir. Ülkemizin çeşitli yerlerinde bulundan endüstri kuruluşlarının, iç mekan düzenlemeleri için üretim yapan firmaların ihtiyaç duyduğu tasarım konusunda özgün kimliği oluşturabilecek iş gücünün karşılanmasında oluşan nitelikli teknik eleman yetiştirmeyi amaçlayan iç mekan tasarımı programımız önlisans düzeyinde eğitim vermektedir.

 

İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

 TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Temel tasarım elemanları, ilke ve yöntemlerine hâkim olmak.
 • İç mimarlık ve tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • İç mekan tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetmek.
 • İç Mimari proje uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlamak; analiz etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek.
 • Mesleki teknik ve iletişim diline hâkim olmak; ilgili yasa ve yönetmelikleri tanımak.
 • İç mimari projede kullanıcı istekleri ve gereksinimleri doğrultusunda; sanat, tasarım ve teknoloji alanında edinilen bilgilerle birlikte mekan tasarlayabilmek.
 • Tasarım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve karşılayabilmek.
 •  Serbest el çizimi ve/veya bilgisayar ortamında teknik çizim yapabilmek, 3 boyutlu gerçekçi modelleme ve sunum yapabilmek.
 • İç mekân ile ilgili üretilen; malzeme, yapı elemanı, mekân donatıları ve her türlü tekstil, mobilya, aydınlatma ve benzeri elemanların pazarlanması ve kullanımı ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırmak.
 • Farklı disiplinlerle ortak proje geliştirme ve yürütme becerisine, etkin iletişim becerisine sahip olma ve birlikte çalışmaya yatkın olabilme.
 •  Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek; teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilmek.
 •  Bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde olmak,
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek.

 

 KARİYER OLANAKLARI

 Program mezunları mimarlık ve iç mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, belediyelerin yapı işleri bölümlerine, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik ofislerinde çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım atölyelerinde teknik eleman görevleriyle çalışabilir, veya serbest girişimci olarak kendi tasarım ofislerini açabilirler.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Mimarlık,
 • İç Mimarlık,
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
 • Geleneksel Türk Sanatları,
 • El Sanatları,
 • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım,
 • Tezhip Sanatı.

 

VERİLEN DERECE
120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İç Mekan Tasarımı Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

İç Mekan Tasarımı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 45 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

 

PROGRAMIN PROFİLİ

İç Mekan Tasarımı Programı, gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak amacıyla alana katkıda bulunmaktadır. Mesleki donanıma sahip öğrencilerin yapıların iç mekanlarının düzenlenmesi konusunda gerekli tasarımları gerçekleştirebilmek için sanat, mimarlık ve teknoloji kavramlarını bir arada kullanabilen kavrayabilen birikimle çağdaş sunum tekniklerini bir arada kullanarak nitelikli projeler oluşturulması hedeflenmektedir. Tasarım konusunda özgün kimliğin oluşumunun önemini kavramasını sağlayan ilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir isimler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İç Mekan Tasarımı Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Programa yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Kulüp etkinlikleri ve zorunlu staj deneyimi ile öğrencilerin kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilere kamuoyu araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında örnek uygulamalarda aktif rol alınabilme imkânı sunulmaktadır. Yapılan uygulamalar ve düzenlenen atölyeler ile öğrencilere sektörde karşılaşabilecekleri deneyimler hakkında bilgi verilmektedir. Kariyer günleri kapsamında iç mimarlık ve tasarım dünyasının önemli isimleri ile bir arada bulunabilme fırsatı edinen öğrencilerimizin; pratik iş yaşamı ile buluşabilmeleri açısından kurumsal geziler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

İç Mekan Tasarımı Programından mezun olacak öğrencilerimiz; Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlarımızın, etkili iletişim ve yaygın sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda, tanıtım politikalarıyla birlikte aldıkları eğitimi pratik yaşam ile buluşturmaları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, tasarım konusunda teori ve pratiğin en uygun zeminde birleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. İç Mekan Tasarımı Programından mezun olan öğrencilerimizin iç mimari proje ve uygulama şantiyeleri, mimarlık ve iç mimarlık ofisleri, müzeler ve çeşitli kamu kuruluşları gibi birçok alanda iş bulma imkânları vardır.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • İç Mekan Tasarımı  ile ilgili mesleki sorumluluk ve etik kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. Alanı ile ilgili tasarlamış olduğu iç mekan projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli bilgi ve uluslararası standartlara göre teknik bilgi düzeyine sahiptir. Mekan tasarımı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, yenilikleri takip etme, bağımsız tasarlama ve güvenine sahiptir.
 • Tasarlama sürecinde ihtiyacı olan teknik bilgiye sahiptir. Tasarlama, kurgulama, yürütme, sonuçlarını değerlendirme ve uygulama sürecini gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olur. Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilir, bu yöntemlere uygun yeni projeler önerebilme yetisine sahiptir.
 • Teknik resim kurallarını bilir, buna uygun iç mekan projesi teknik detayları çözümleyebilecek ve ölçülendirme kurallarına uygun proje çizebilecek donanıma sahiptir. Alanı ile ilgili yasal sorumlulukları tanıma ve sorumlulukları projesine dökebilme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu sanatsal ve teknik bilgiyi sürekli geliştirerek, yeni önermelerde bulunabilir.
 • Ekip halinde çalışma yürütebilme ve teknolojin gereklerine göre bireysel proje üretebilme yetkinliğine sahiptir.
 • Tasarladığı projeleri çeşitli 2 ve 3 boyutlu çizim teknikleri aktarabilir. Toplumsal çevre bilinci içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tasarımları çeşitli platformlarda sözlü ve yazılı ifadeler ile aktarabilir.
 • Alanına özgü edinmiş olduğu bilgi ile, toplumun yaşam kalitesini yukarılara taşıyabilecek yaşam alanları geliştirebilir. Tasarladığı yaşam alanları için endüstriyel anlamda üretilebilen mobilya tasarımları hakkında önermelerde bulunabilir.
 • İç mimarlık lisans eğitimi ve devamında akademik kariyere devam etme imkanı, iyi bir tasarımcı olacak şekilde kendisini yetiştirerek sektörde başarılı bir kariyere sahip olmak imkanı bulunmaktadır.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Program mezunları iç mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında teknik eleman görevleriyle çalışabilirler. 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

 • Mimarlık,
 • İç Mimarlık,
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
 • Geleneksel Türk Sanatları,
 • El Sanatları,
 • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım,
 • Tezhip Sanatı.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

PROGRAM OLANAKLARI

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı’nda 4 öğretim görevlisi ve alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Eğitimler; tasarım atölyesi, proje atölyesi, teknik çizim atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, konferans salonu, kütüphane ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.
Bununla birlikte, iş dünyasından tasarımcıların, iç mimarların, mimarların bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler yapılmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2021-2022 AKADEMİK YILI – İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ICMT 101 Teknik Resim 2 2 4 5
ICMT 103 İç Mekan Tasarımı I 2 6 8 8
ICMT 105 Temel Tasarım I 2 2 4 5
ICMT 107 Görsel Anlatım Teknikleri 1 2 3 4
ICMT 109 Bilgisayar Atölyesi I  1 2 3 4
TUD 101 Türk Dili I   2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM     28 32
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ICMT 102 İç Mekan Tasarımı II 2 6 8 8
ICMT 104 Yapı Bilgisi I 2 2 4 4
ICMT 106 Temel Perspektif  2 2 4 4
ICMT 108 Temel Tasarım II 2 2 4 5
ICMT 110 Bilgisayar Atölyesi II 1 2 3 4
TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM     29 31
           
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
STAJ 001 Staj(45 İş Günü) 0 0 0 6
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ICMT 201 İç Mekan TasarımI III 2 6 8 8
ICMT 203 Mekan Tasarımında Işık ve Renk  2 2 4 4
ICMT 205 Malzeme Bilgisi  2 1 3 3
ICMT 207 Yapı Bilgisi II 2 2 4 4
ICMT 209 Bilgisayar Atölyesi III 2 2 4 4
  Seçmeli Ders I 1 2 3 4
  Seçmeli Ders II 1 2 3 4
  TOPLAM     29 31
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ICMT 202 Mutfak Tasarım İlkeleri  1 2 3 4
ICMT 204 Mobilya Tasarımı  2 1 3 4
ICMT 206 İç Mekan TasarımI IV 2 6 8 8
ICMT 208 Mesleki Yabancı Dil  2 0 2 2
ICMT 210 Portfolyo Hazırlama  1 1 2 3
  Seçmeli Ders III 1 2 3 4
  TOPLAM     21 25
                  TOPLAM AKTS 125
           
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ICMT 301 Mimarlık ve Sanat Tarihi  1 2 3 4
ICMT 303 Mimari Fotoğraf 1 2 3 4
ICMT 305 Sergi ve Sergi Mekanı Tasarımı 1 2 3 4
ICMT 307 İç Mekanda Bitkisel Tasarım 1 2 3 4
ICMT 309 Tasarımda Eskiz 1 2 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ICMT 302 Mekan ve Mobilya Tasarımında Kullanıcı Olarak Çocuk 1 2 3 4
ICMT 304 İç Mekan Tasarımında İş ve Organizasyon 1 2 3 4
ICMT 306 Maket ve Model Yapım Teknikleri  1 2 3 4
ICMT 308 Kentsel İç Mekanlar   1 2 3 4
            
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 303 Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
SEC 307 Meslek Etiği 3 0 3 4
SEC 308 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
SEC 310 İşaret Dili ile İletişim 1 2 3 4
SEC 315 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
SEC 317 Diksiyon 3 0 3 4
SEC 319 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4

 

 TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
    BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5   YET6 YET7 YET8   YET9 YET10
PY1          
PY2          
PY3          
PY4          
PY5              
PY6                
PY7            
PY8            
PY9          
PY10          
PY11          

 

İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
ICMT 103 İç Mekan Tasarımı I 2 6 8 8
ICMT 105 Temel Tasarım I 2 2 4 5
2. YARIYIL
ICMT 104 Yapı Bilgisi I 2 2 4 4
ICMT 106 Temel Perspektif 2 2 4 4
3. YARIYIL
ICMT 203 Mekan Tasarımında Işık ve Renk 2 2 4 4
ICMT 205 Malzeme Bilgisi 2 1 3 3
4. YARIYIL
ICMT 202 Mutfak Tasarım İlkeleri 1 2 3 3
ICMT 204 Mobilya Tasarımı 2 1 3 4
  TOPLAM 13 17 30 35