EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Yan dal ve Kurum İçi Yatay Geçiş

Yandal Öğrenimi

Öğrencinin, anadal programı dışında başka bir ön lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik izlediği derslerden oluşan sertifika programına “yandal programı” denir.

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğrencilerinin ilgi duydukları başka bir ön lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda ders almak suretiyle, yandal sertifikası alabilmelerine olanak tanımak amacıyla yandal programları açılabilir. Yandal Öğrenimine ilişkin usul ve esaslar, YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yandal Yönergesi çerçevesinde yapılır.

Yandal Programları

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI

YANDAL PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

PROGRAMLAR

Kontenjan

Ağız ve Diş Sağlığı (MHB %50 İndirimli)

10

Anestezi (MHB %50 İndirimli)

10

Aşçılık (MHB %50 İndirimli)

10

Dış Ticaret (MHB %50 İndirimli)

10

Fizyoterapi (MHB %50 İndirimli)

10

Grafik Tasarımı (MHB %50 İndirimli)

10

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (MHB %50 İndirimli)

10

İç Mekan Tasarımı (MHB %50 İndirimli)

10

İç Mekan Tasarımı  (İ.Ö.) (MHB %50 İndirimli)

10

İlk ve Acil Yardım (MHB %50 İndirimli)

10

Mimari Restorasyon (MHB %50 İndirimli)

10

Moda Tasarımı (MHB %50 İndirimli)

10

Optisyenlik (MHB %50 İndirimli)

10

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (MHB %50 İndirimli)

10

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MHB %50 İndirimli)

10

 

Başvurular

Başvurular, doğru ve eksiksiz olarak mavi tükenmez kalem ile doldurulmuş, PDF dosyası olarak taratılmış bir şekilde başvuru formunu [email protected] mail adresine yapılır. 

Öğrenciler, en fazla bir yandal programına başvuru yapabilirler. 2021 – 22 güz dönemi yandal başvuru – kabul takvimi aşağıdadır.

Başvuruların Alınma Son Günü

20 Eylül 2021

Değerlendirme Sonuçlarının Web’de İlan Edilmesi

22 Eylül 2021

Yandal Ders Kaydı

27 Eylül - 01 Ekim 2021

 

 

 

 

 

Başvuru Koşulları

1) Öğrenim Süresi: Öğrenci, yandal programına, anadal programının en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Diğer üniversitelerden yatay geçiş kayıt yaptıran öğrencilerin, yandal programlarına başvurabilmeleri için anadal programında en az bir dönem öğrenim görmelidirler.

2) Not Ortalaması: Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

3) Başarı Durumu: Başvurduğu yarıyıla kadar anadal programına ilişkin aldığı tüm dersleri en az geçer not ile tamamlamış olması gerekir.

Değerlendirme ve Sonuçlar

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin değerlendirmesi, başvuru yapılan yandal programının yürütüldüğü program başkanlığı tarafından değerlendirilir ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır

 

Başvurusu uygun görülen öğrenciler başvuru yaptıkları yandal programına kayıt yaptırarak öğrenim görebilirler.

Değerlendirme sonuçları Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilir.

Yandal Öğrenim Ücreti

Yandal öğrenimi yapan öğrencilerden, anadalındaki öğrenim süresi içinde ek ücret alınmaz. Anadalından mezun olduğu halde yandal programını tamamlayamayan öğrencilere Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenen öğrenim ücreti talep edilebilir.
 

Yandal Devam Koşulları

Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlamayan öğrencilerin yandal programından kaydı silinir.

  1. Yandal öğrenimi sırasında anadal programı genel not ortalaması 2.30’un altına düşmesi,
  2. Yandal programında üst üste iki yarıyıl ders kaydı yapmaması,
  3. Anadal programından mezun olduğu halde yandal programını tamamlayabilmek için gerekli süreler içinde yandal programını tamamlayamaması.

                                            

Yandal programından ayrılan öğrenci yeniden aynı yandal programına kayıt yaptıramaz.

 

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ

Melek yüksekokulumuzda bir ön lisans programına kayıt yaptıran öğrenci, 2. yarıyıldan itibaren yönetimin belirlediği kontenjanlar ölçüsünde başka bir ön lisans programına kaydını taşıyabilir.